Wieloryby Litecoin w stanie najdłuższej akumulacji od 2017 r.

4 165

Analitycy Santiment zwrócili uwagę na pewien zwyżkowy wskaźnik on-chain, który może znacząco wpłynąć na momentum kryptowaluty litecoin (LTC).

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji LTC kosztował 148 USD, co było równoznaczne ze spadkiem o 64% w porównaniu z rekordowym poziomem 410 USD. Mimo to Santiment twierdzi, że kryptowalutowe wieloryby mogą mieć względem litecoina zgoła odmienne plany.

Z tweetów firmy analitycznej możemy dowiedzieć się, że litecoinowe smart money znajduje się w trakcie 15-tygodniowej passy akumulacji. Podkreślono, że taka sytuacja nie miała miejsca od 2017 roku.

„Litecoin wykazuje pewne oznaki życia, o około +5% w stosunku do BTC w ciągu ostatnich dwóch dni. Adresy wielorybów posiadające od 10 000 do 1 000 000 LTC znajdują się w 15-tygodniowym wzorcu akumulacji, który jest ich najdłuższym od 2017 roku. W ciągu zaledwie 15 tygodni wzbogaciły się o 5% podaży LTC.”

podaż litecoin
źródło: link

Dwa słowa na temat XMR i BTC

Badacze z Santiment uważają, że zwyżkowe sygnały przekazuje również skoncentrowane na prywatności w blockchain Monero (XMR):

„Monero oddzieliło się od reszty kryptowalut […]. Od czasu, gdy 7 maja 2021 r. XMR osiągnęło 513 USD, rynek kryptowaluty był raczej spokojny. Ale ponieważ XMR jest obecnie jedną z niewielu pompujących monet, odnotowuje najwyższy wskaźnik dyskusji na forach od 10 miesięcy.”

Patrząc na BTC i szerszy rynek aktywów cyfrowych, inwestorzy mogą wpaść w pułapkę zbyt dużej wiary w potencjał dalszych spadków cen.

Santiment twierdzi, że – z historycznego punktu widzenia – obecne warunki często prowadzą do short squeezów, czyli sytuacji, gdy nadmierna liczba traderów próbuje shortować rynek tylko po to, by nie paść ofiarą nieoczekiwanego skoku ceny. Taki skok może doprowadzić do kaskady likwidacji, która jeszcze bardziej pcha cenę w górę.

„Bitcoin i kilka innych altcoinów wykazują wyższy stosunek pozycji krótkich do długich niż zwykle. Wskazuje to, że inwestorzy spodziewają się spadku cen. Tradycyjnie, gdy funding rate jest wysoko ujemny, shorty wydają się być skazane na likwidację, a ceny rosną.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze