Solana | Tak się robi misie w…

Wydaje się, że Solana (SOL) rzeczywiście wybiera się na Księżyc. Kurs SOL poruszył się wbrew obecnemu sentymentowi rynkowemu i osiągnął nowy rekord wszech czasów na poziomie 43,61 USD (CoinMarketCap). Po niewielkim spadku, kryptowaluta kosztuje 41,79 USD z jeszcze większymi wzrostami na wykresie 7-dniowym (+ 65,3%) i 30-dniowym (+ 207,2%).

solana
cena Solana; źródło: CoinGecko

Na parze SOL / BTC, token również zdołał wyznaczyć ATH, gdy przekroczył 0.0007 BTC. Kierując się tak zwyżkowym price action, trader o pseudonimie Kaleo wyznaczył 50 USD jako kolejny cel Solany.

solana kaleo
źródło: Kaleo

Z drugiej strony trader „Altcoin Sherpa” zwrócił uwagę na stosunkowo niski wolumen obrotu SOL w ciągu ostatniego dnia. Inwestor jest optymistyczny, ale uważa, że ​​„charakterystyka akumulacji” SOL wskazuje na krótkoterminową korektę. Jeśli obecny trend będzie zgodny z tą prognozą, SOL może stanowić dobry punkt wejścia dla inwestorów pragnących zająć długie pozycje.

Potencjalny i ostateczny cel Solany

Według Solanians, współpraca między tą platformą a Project Serum, zdecentralizowaną giełdą instrumentów pochodnych, może potencjalnie „replikować i przewyższać” system finansowy.

Solanians uważa, że ​​Solana jest jedynym projektem w obszarze kryptowalut, który koncentruje się na poprawie przepustowości i zwiększeniu TPS z 50 000 do 500 000 „w ciągu najbliższych kilku lat”. W ten sposób Solana mogłaby wchłonąć część wartości w tradycyjnych sieciach płatniczych, VISA i Mastercard, produktach strukturyzowanych i na giełdzie. Solanians stwierdza:

„Ale projekt Serum ma jeszcze długą drogę do adopcji. Już teraz ma najpotężniejszą na świecie DEX, a ekosystem szybko się rozwija. Struktura Serum również jest wyjątkowa i może przynieść ekosystemowi wiele korzyści.”

Solana odnotowała wzrost aktywności deweloperów i zajmuje 4 pozycję po Chainlink (LINK), Elgorand (EGLD) i Bitcoin (BTC), zgodnie z raportem przygotowanym przez CoinGecko. Ekosystem SOL rozwija się w szybkim tempie, a Project Serum oferuje już zautomatyzowanego martket makera, usługi stakingowe, DeFi, agregatory płynności i aktywa syntetyczne.

solana
źródło: Solanians

Solana nawet 152 USD za sztukę?

Analityk Adam Cochran przewiduje, że Solana może osiągnąć cenę sięgającą nawet 152 USD, jeśli tylko zdobędzie część kapitalizacji rynkowej swoich konkurentów (Binance Smart Chain, Ethereum):

„[…] zakłada to w ogóle brak wzrostu rynku, co przy obecnych trajektoriach wydaje się podejściem dość naiwnym. Przy konserwatywnym tempie wzrostu rynku wynoszącym nawet 15% w ciągu następnego roku, myślę, że moglibyśmy spojrzeć na przedział 300 – 350 USD […] zakładając, że [SOL] będzie w stanie zdobyć ten rynek.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze