Rynek opcji a cena ethereum

Wzrost ceny ethereum do 2400 USD cieszy z pewnością tych, którzy stawiali na wzrosty. Czy opcje na ETH to dobra… opcja?

Gra warta.. opcji?

W oparciu o ostatni wzrost liczby otwartych pozycji na rynku opcji ETH (open interest – OI) wydaje się, że tak jest. W ciągu ostatnich 8 dni, wraz ze wzrostem ceny, rósł również OI. Po ośmiu dniach wzrostów, wartość otwartych pozycji utrzymywała się na poziomie 2,8 miliardów dolarów.

Był to wzrost o 27%, jak również najwyższy poziom od prawie miesiąca. Konsekwentny wzrost OI nie był jednak zbieżny z poziomem wolumenu, aczkolwiek ten ostatni był całkiem przyzwoity. Chociaż 26 lipca zaobserwowano gwałtowny wzrost, przez większość czasu wolumen pozostawał we względnym uśpieniu.

liczba otwartych pozycji na rynku opcji ETH
źródło: link

Ciekawe wnioski można wyciągnąć z analizy OI opcji ETH zawartych kontraktów po różnych cenach (by strike). Rzutem oka na wykres można wywnioskować, że rynek wydaje się bardzo pozytywnie oceniać niedawny wzrost ceny ETH. Kontrakty call dominowały nad kontraktami put w zakresie od 2200 do 4000 USD. Dodatkowo, w przedziale od 5000 USD do 15000 USD zawarto ponad 230 tys. kontraktów.

opcje eth by strike
źródło: link

Sama kwota 5000 USD ma najwyższą liczbę zabezpieczenia na kontraktach – 68 tys., z ponad 90% współczynnikiem „call”.

Wygaśnięcie kontraktów na opcje a cena ETH

Wygaśnięcie opcji jest ważnym sygnałem, jeśli chodzi o zrozumienie potencjalnych ruchów ceny. W zależności od tego, kiedy kontrakty są składane i na podstawie ich dominującego rodzaju – put lub call – można szacować cenę. Większość wygaśnięć opcji na ethereum będzie miała miejsce w okresie od września do grudnia 2021 r.

Pokazuje to nastroje inwestorów – uczestnicy rynku opcji spodziewają się do końca roku znacznej różnicy w cenie. Prawdopodobnie wzrostu, ponieważ zakres większości kontraktów na opcje zmierza w kierunku byczym wraz z już i tak aktywnym, aktualnym wzrostem.

opcje ethereum
źródło: link

Co więcej, jutro wygasa ponad 325 tys. kontraktów na opcje ETH. W związku z tym, interesujące będzie sprawdzenie, jaki wymiar zysków bądź strat przyniósł inwestorom rajd ceny z zeszłego tygodnia.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze