Rekord ceny Cardano | 3 USD po raz pierwszy

Po raz pierwszy w historii, Cardano udało się osiągnąć cenę 3 USD.

ADA to największy jak dotąd zwycięzca ostatniego tygodnia zaraz po Solanie (SOL). Natywna kryptowaluta łańcucha bloków Cardano wzrosła w 2021 roku o ponad 1567%.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs ADA/USD utrzymuje się na poziomie 3,07 USD, co stanowi nieco ponad 10% wzrostu w ciągu ostatnich 24 godzin i jednocześnie ponad 130% wzrostu na przestrzeni ostatnich 30 dni:

cardano rekord ceny
źródło: link

Wraz ze wzrostem ceny, w mediach coraz więcej i coraz głośniej mówi się o ADA. Oto jeden z przykładów:

Smart kontrakty już w sieci testowej Cardano

Cena ADA rośnie w oczekiwaniu na długo oczekiwaną aktualizację Alonzo. Zgodnie z treścią wydanego wczoraj ogłoszenia IOG, sieć testowa Cardano oficjalnie obsługuje teraz smart kontrakty.

Zespół deweloperski Cardano poinformował, że ostateczne testy i integracje stanowią ostatni dzwonek przed premierą mainnetu, która ma odbyć się 12 września.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze