Proof of stake na fali | Najlepsze projekty tygodnia

Tokeny kryptowalut oparte na algorytmach konsensusu Proof-of-Stake (PoS) doświadczyły w ciągu ostatnich siedmiu dni prawdziwego boom’u. Wiele z nich odnotowało tygodniowy wzrost o 50% lub większy.

Na przestrzeni ostatniego tygodnia, sektor tokenów PoS zyskał 5blisko 17%1. Cena monet takich jak Cardano (ADA), Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Stellar (XLM), Elrond (EGLD), The Graph (GRT) i kilku innych wzrosła od 30% do 50% lub nawet więcej, sygnalizując gotowość do dalszych wzrostów.

Dobre wiadomości przynoszą wzrosty

Wśród 10 najlepszych monet PoS pod względem zysków, na czele plasują się: ADA, SOL i ATOM.

W szczególności Cardano wzrosło niedawno nawet o 30% i osiągnęło w pewnym momencie 0,45 USD – poziom nieobserwowany od stycznia 2018 r. Jego wyniki można częściowo wyjaśnić niedawnymi ważnymi ogłoszeniami i ogólnie pozytywnym sentymentem:

Deweloperzy Cardano ogłosili niedawno, że użytkownicy będą mogli uruchomić własne natywne tokeny na łańcuchu blokowym jeszcze w tym miesiącu. Dodatkowo, 31 marca, Cardano zostanie w pełni zdecentralizowane – kiedy IOHK, firma stojąca za blockchainem, przekaże całą kontrolę nad siecią niezależnym operatorom puli udziałów.

Jednocześnie ujawniono, że Solana, wysokoprzepustowy łańcuch bloków skoncentrowany na szybkości i skalowalności, zostanie wykorzystany w projekcie pilotażowym, którego celem jest pomoc firmom konopnym w Nevadzie w odejściu od fizycznych płatności gotówkowych do „w pełni zabezpieczonego, stabilnego tokena”.

18 lutego Cosmos doświadczy kolejnej, dużej aktualizacji, nazwanej Stargate. Wprowadzi ona różne narzędzia do natywnej interoperacyjności blockchain i „umożliwi bezproblemową i prostą integrację z dowolną zdecentralizowaną aplikacją opartą na Cosmos”.

Korzyści z Proof of Stake

W przeciwieństwie do energochłonnych blockchainów Proof-of-Work (PoW), takich jak Bitcoin, sieci PoS nie polegają na samej mocy sprzętowej do wydobywania nowych bloków. Zamiast tego pozwalają użytkownikom „postawić” – w zasadzie zablokować – swoje tokeny, aby pomóc w utrzymaniu i zabezpieczeniu sieci.

Popularność łańcuchów bloków PoS stale rośnie, ponieważ nie tylko nie wymagają one potężnych i drogich systemów do działania, ale także pozwalają użytkownikom zdobywać nagrody w zależności od liczby zablokowanych tokenów i od tego, jak długo pozostają one zablokowane. Warto zauważyć, że samo Ethereum znajduje się obecnie w środku swojego wieloletniego planu przejścia z algorytmu PoW na algorytm PoS.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze