Pompowanie XRP | No i pękło!

10 423

XRP, czwarta co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, znajduje się obecnie w środku ogromnego krachu, spadając o blisko 20% w ciągu ostatnich 24 godzin. Tak się kończy pompowanie XRP.

pompa xrp
kurs XRP/ USD od TradingView

Coincheck zawiesza przycisk „Sprzedaj”

Zgodnie z treścią ogłoszenia na Twitterze, Coincheck, jedna z największych giełd kryptowalut w Japonii, tymczasowo wstrzymała przetwarzanie zleceń sprzedaży XRP. Funkcjonalność została później przywrócona.

Zawieszenie nastąpiło po tym, jak XRP straciło znaczną część tego, co udało mu się zyskać na skutek niedawnej pompy. Ripple spadło, w ciągu zaledwie jednej godziny, aż o 30 procent po tym, jak zaliczyło wielomiesięczny rekord na poziomie 0,75 USD na Bitfinex. Tłem dla wzrostów miała być skoordynowana akcja sztucznego podniesienia ceny. Więcej na ten temat tutaj:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze