PayrLink | Jak rozstrzygać spory na blockchainie?

PayrLink jest zdecentralizowanym rozwiązaniem, które umożliwia ludziom dokonywanie bezpiecznych transakcji z wykorzystaniem dowodu z wiedzą zerową (zero-knowledge proof), bez konieczności ufania jednej stronie trzeciej, usłudze lub osobie. Ta zdecentralizowana aplikacja zapewnia użytkownikom dostęp do efektywnej kosztowo usługi rozwiązywania sporów z funkcją arbitrażu.

Każdy może wykorzystać PayrLink do rozwiązywania prostych lub złożonych sporów. dApp minimalizuje potrzebę zaufania komuś i usuwa tarcia z firm, sprawiając, że strony czują się bezpiecznie i przeprowadzają transakcje w sposób prywatny.

PayrLink chroni użytkowników przed oszustwami internetowymi i innymi nielegalnymi działaniami. Przykładowo, jeśli dwie osoby lub podmioty chcą dokonać transakcji czy skorzystać z jakiejś usługi, mogą użyć PayrLink jako swojego arbitra.

W przypadku sporu, problemów związanych z pracą lub z terminem, smart kontrakt protokołu może zostać wykorzystany do wybrania „jurorów” i sądu, aby go rozwiązać. Protokół da użytkownikom możliwość wyboru sądów wyspecjalizowanych w obszarze sporu.

Jeśli dwa podmioty muszą rozwiązać problemy związane z oprogramowaniem, najprawdopodobniej będą chciały, aby ich sprawą zajął się zespół arbitrów wyspecjalizowanych w kwestiach rozstrzygania sporów w kontekście rozwoju oprogramowania. Składałby się on z osób zaznajomionych z branżą, takich jak inżynierowie, programiści i inni.

Jak to działa?

Po zbadaniu sprawy, dowodów i innych elementów przez „przysięgłych” (jurors), mogą oni anonimowo wyrokować na korzyść którejkolwiek ze stron. Aby zagłosować, jurorzy muszą rozpocząć staking natywnego tokena PayrLink PAYR na 30 dni przed rozpoczęciem tego procesu. Tym samym strony zaangażowane w proces wiedzą, że jurorzy będą bezstronni i udowodnią, że nie będą czerpać korzyści z rozstrzygnięcia sporu.

Smart kontrakt protokołu zweryfikuje wynik, obliczy liczbę głosów i ukarze jurorów, którzy pokuszą się o próbę naruszenia warunków procesu.

PayrLink to rozwiązanie o szerokich przypadkach użycia i zdecentralizowanym systemie, który motywuje swoich uczestników do uzyskania najlepszego wyniku w zakresie rozwiązywania sporów.

Jurorzy otrzymają zapłatę w formie opłaty arbitrażowej. Jest ona wnoszona przez użytkowników, którzy proszą o ich interwencję w danej sprawie. W ten sposób protokół tworzy również zabezpieczenie przed nieuczciwymi użytkownikami, próbującymi spamować system. W oficjalnym manifeście PayrLink czytamy:

„Każdemu jurorowi, którego głos jest zgodny z ostatecznym orzeczeniem, zostanie wypłacona opłata ustalona przez sub-sąd właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Smart kontrakt z możliwością arbitrażu określi, która strona uiści opłatę arbitrażową. Zasady mogą być proste. Wymagamy uiszczenia opłaty od strony tworzącej spór lub strony odwołującej się.”

Co więcej, Jurorzy z tokenami PAYR stakowanymi w ramach protokołu otrzymują część opłat transakcyjnych. W ten sposób jurorzy mają jeszcze większą motywację, a użytkownicy wnioskujący o arbitraż mogą być spokojni o proces.

„Kryptowaluty pomagają milionom ludzi walczyć z wykluczeniem w zakresie finansów. PayrLink zrobi to samo w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, umożliwiając arbitraż w przypadku wielu sporów, które mogą okazać zbyt kosztowne, aby można je było dochodzić w sądzie w sposób prywatny.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze