Opcje ETH | Dane potwierdzają byczy sentyment inwestorów

Współczynnik put-call na opcjach Ethereum spadł do najniższego poziomu od 3 miesięcy. Czy inwestorzy spodziewają się wzrostu ceny ETH? Opcje ETH – raport. Zapraszamy.

Liczba opcji na Ether (ETH) wzrosło a o 230%, osiągając 393 mln USD w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Chociaż jest to imponująca liczba, nie odzwierciedla ona w pełni możliwości wykorzystania instrumentów pochodnych.

liczba opcji na ETH; źródło: Skew

Opcje? A co to takiego?

Opcje są rodzajem instrumentów pochodnych stosowanym w sektorze finansowym, w tym również na rynku kryptowalut. Mają tzw. niesymetryczny profil wypłaty. Oznacza to, że posiadanie opcji daje prawo do zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania opcji. Opcje mogą być przedmiotem umów na rynku nieregulowanym (over-the counter) lub klasycznego handlu na giełdzie.

Opcja kupna (call) daje posiadaczowi – nabywcy prawo nabycia instrumentu bazowego. Z kolei opcja sprzedaży (put) – prawo sprzedaży po z góry określonej cenie wykonania (strike). Prawo to może być egzekwowane w dniu wygaśnięcia opcji, w dowolnym dniu zawarcia umowy lub w innych, ściśle określonych momentach.

W zamian za prawo, które daje opcja, nabywca płaci sprzedającemu cenę zwaną premią opcyjną (premium, option price).

„Bycze strajki”

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w kontekście aktualnej sytuacji na rynku opcji ETH są najczęściej występujące poziomy cen wykonania (strike). Warto zwrócić jednak uwagę, że te informacje nie dają jasnego obrazu tego, czy opcje są wykorzystywane głównie do egzekwowania strategii pro wzrostowych, czy też tych nastawionych na spadki.

Ogólnie rzecz biorąc, wykres mocno zapełniony „strajkami” poniżej obecnego poziomu rynkowego wskazuje, że albo inwestorzy byli zaskoczeni ostatnimi wzrostami ceny ETH, albo mniej inwestorów podziela obecnie optymistyczny sentyment.

opcje eth
opcje na ether według poziomów strike (w tysiącach); źródło: Skew

Zgodnie z powyższymi danymi, obecnie mamy do czynienia z 535 tys. opcji Ether, ze strajkami na poziomie 380 USD i poniżej. Z drugiej strony dostępne są tylko opcje 243 tys. ETH przy cenie 425 USD lub wyższej.

Można to częściowo wytłumaczyć 68% wzrostem ceny kryptowaluty do poziomu 400 USD, który miał miejsce pod koniec lipca, chociaż niekoniecznie jest to pozytywny wskaźnik.

Wypada zaznaczyć, że w przeciwieństwie do kontraktów terminowych opcje są podzielone na dwa segmenty. Opcje call pozwalają kupującemu nabyć Ether po ustalonej cenie w dniu wygaśnięcia. Z drugiej strony sprzedawca instrumentu będzie zobowiązany do dokonania sprzedaży.

Mierząc, czy większa aktywność wiąże się z opcjami kupna (call) lub opcjami sprzedaży (put), można ocenić ogólne nastroje rynkowe.

opcje eth
współczynnik put/ call na opcjach ETH; źródło: Skew

Obecnie istnieje 21% mniej otwartych pozycji opcji sprzedaży w stosunku do instrumentów kupna. Jest to najniższy poziom od 3 miesięcy i wskazuje na ogólny, byczy sentyment wśród inwestorów opcyjnych.

Chociaż jest to dobry wskaźnik, put-call ratio odzwierciedla transakcje, które mogły mieć miejsce ponad miesiąc temu. Dlatego też, aby lepiej ocenić obecne nastroje rynkowe, należy zwrócić uwagę na wskaźnik 25% delta (wskaźnik zmiany wartości opcji w stosunku do zmiany kursu instrumentu).

Wskaźnik skew potwierdza sentyment pro wzrostowy

Wskaźnik 25% delta porównuje równoważne opcje call i put, które występują obok siebie. Jeśli ochrona przed wzrostami cen za pomocą opcji kupna staje się bardziej kosztowna, wskaźnik przesuwa się do zakresu ujemnego. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy inwestorzy liczą na spadki. Powoduje to, że opcje sprzedaży są sprzedawane z premią. Tym samym wskaźnik pokazuje wartości dodatnie.

opcje eth

Powyższy wykres pokazuje zmianę w stronę hossy od końca maja, osiągając niemal ekstremalny poziom 20% optymistów pod koniec lipca. Obecne odchylenie -12% leży w jurysdykcji byków. Potwierdza to wskaźnik współczynnika put-call.

Ogólnie rzecz biorąc, opcje ETH wydają się mieć aktualnie byczy sentyment, pomimo koncentracji strajków poniżej poziomu 400 USD.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze