Newegg akceptuje DOGE jako środek płatności

Jeden z wiodących sprzedawców internetowych w Ameryce Północnej, Newegg, ogłosił, że firma będzie akceptować DOGE jako oficjalny środek płatności.

Andrew Choi, Senior Brand Manager Newegg powiedział:

„Momentum i wymiar podekscytowania wokół kryptowaluty są niezaprzeczalne, a niedawny wzrost wartości Dogecoin podkreśla potrzebę ułatwienia klientom dokonywania zakupów za pomocą tej popularnej kryptowaluty”,

i dodał:

„Zależy nam na tym, aby ułatwić naszym klientom robienie zakupów w sposób najbardziej dla nich odpowiedni, a to oznacza, że umożliwiamy im dokonywanie transakcji przy użyciu metody płatności, która najbardziej im odpowiada. W tym celu z przyjemnością udostępniamy fanom Dogecoin łatwy sposób na robienie zakupów online z użyciem tej popularnej kryptowaluty”.

Newegg lubi kryptowaluty

Newegg był życzliwy kryptowalutom również w przeszłości. W 2014 roku firma zaczęła akceptować płatności za zakupu z użyciem bitcoina. Jeszcze przed dzisiejszym, oficjalnym komunikatem, firma opublikowała na Twitterze:

Chwilę przed decyzją Newegg Mark Cuban z Dallas Mavericks zadeklarował, że- dzięki partnerstwu z BitPay – klub koszykarskiej ligi NBA pozwoli ludziom płacić w Dogecoin (DOGE) za bilety na mecze.

W rozmowie z DealBookiem Cuban ujawnił, że zdecydował się akceptować płatności w DOGE „ponieważ może”. Wcześniej stwierdził, że czasami w biznesie „trzeba robić rzeczy, które sprawiają przyjemność”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze