Najbardziej niedowartościowana kryptowaluta?

33 632

Wyniki nowego badania pokazują, że najbardziej niedowartościowana kryptowaluta to…

Zgodnie z wynikiem ankiety przeprowadzonej na Twitterze, najbardziej niedowartościowana kryptowaluta to VeChain. W wyścigu o to zaszczytne miano VET pokonał Hedera Hashgraph i Ravencoin przytłaczającą większością głosów w czasie, gdy jego cena nadal goni kamień milowy na poziomie 0,1 USD.

Ankieta została przeprowadzona na Twitterze przez Real Vision, nowojorską firmę zajmującą się mediami i badaniami finansowymi. Real Vision rozpoczęła badanie od poproszenia swoich 221 000 obserwatorów o podanie nazw projektów kryptowalut, które ich zdaniem są najbardziej niedowartościowane.

Zdecydowanie najpopularniejszym wyborem był VeChain. Inne tokeny, które zebrały znaczącą liczbę głosów to Ravencoin (RVN) i Hedera Hashgraph (HBAR).

W badaniu wzięło udział 140 341 osób. VeChain wyłonił się jako zwycięzca, zdobywając dwie trzecie głosów. Ravencoin był na odległym drugim miejscu z wynikiem 30,6%, a Hedera Hashgraph okazało się najmniej popularnym wyborem z wynikiem 3,6%.

VeChain nadal rośnie

Pomimo zwycięstwa w ankiecie na najbardziej niedowartościowaną kryptowalutę, VeChain ma najwyższą kapitalizację rynkową spośród wszystkich tokenów z pierwszej trójki Real Vision. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 5,8 miliarda dolarów zajmuje 21 miejsce, tuż poniżej TRON.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, VET wyceniany jest na ok. 0,09 USD, przy wzroście o 5,9% w ciągu ostatniego tygodnia. Jego odnotowane 22 marca ATH wynosi 0,0992 USD. VeChain nadal dąży do poziomu 0,1 USD, co podniosłoby jego kapitalizację rynkową do 6,4 miliarda USD.

najbardziej niedowartościowana kryptowaluta
kurs VET/USD; źródło: TradingView

Jak rozwija się VeChain?

Cena VET wzrosła znacząco w towarzystwie wysiłków Fundacji VeChain, która kontynuowała podejmowanie partnerstw z kilkoma ciekawymi podmiotami z branży. Najnowsze z nich dotyczy Ubitquity, firmy typu blockchain-as-a-service, która będzie budować swoje rozwiązania w oparciu o VeChainThor.

Fundacja nawiązała również współpracę z chińsko-francuską firmą kosmetyczną Yizhiji, aluminiowym gigantem Hydro oraz amerykańską firmą Puff Barv.

Sunny Lu, dyrektor generalny VeChain, ujawnił dwa tygodnie temu, że jego firma nawiązała współpracę z DNV i gigantem branży motoryzacyjnej BYD, aby stworzyć proof-of-concept w oparciu o technologię blockchain.

Jeden z deweloperów VeChain ujawnił, że wersja Sync2 lite ma teraz wsparcie Ledger, wiodącego producenta portfeli sprzętowych na rynku kryptowalut. Sync 2 to niedawno uruchomiona aplikacja portfela VeChain, która otwiera łańcuch bloków na szerszą integrację z dApp.

Deweloper, znany tylko jako Libotony, dołączył do swojego tweeta zrzut ekranu pokazujący integrację Sync 2 z Ledger. VeChain nie ogłosił jeszcze formalnie integracji, aczkolwiek retweetował wpis dewelopera.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze