Rekordowo wysokie opłaty za gas w Ethereum | Co na to deweloperzy?

2 275

W piątek odbył się kolejny meeting techniczny deweloperów sieci Ethereum pod szyldem All Core Devs. Spotkanie miało na celu omówienie różnych propozycji ulepszeń dla Ethereum. Punktem wyjścia były, rzecz jasna, rekordowo wysokie opłaty za gas. Co ustalono podczas spotkania?

wysokie opłaty za gas
źródło: etherscan.io

Wysokie opłaty za gas w Ethereum | Po co komu gas token?

W programie meetingu znalazło się kilka punktów do dyskusji na temat wysokich cen za gas i sposobów złagodzenia tego problemu. Alexey Akhunov, niezależny badacz Ethereum, rozpoczął od komentarza na temat istnienia gas token. Zainicjował dyskusję na temat tego, jak mogą one podnieść ceny do jeszcze wyższych niż obecnie.

Akhunov podkreślił, że mempool jest często wypełniony transakcjami oferującymi określoną cenę za gas. To warunek, aby takie tokeny w ogóle mogły zostać wybite. Porównał to podejście do order booka na giełdzie, w którym traderzy polują na spadki na podstawie zleceń o niskich cenach. Jednakże fakt, że zamówień na gas nie można łatwo anulować, może oznaczać, że ceny pozostaną sztucznie zawyżone. Akhunov zwaraca uwagę, że każdy „dołek” jest zatem kupowany domyślnie.

Podczas gdy propozycja wyeliminowania mechanizmu zwrotu, który stanowi podstawę mechaniki gas token została rozpowszechniona, Achunow przyznał, że zakres bicia tokenów może stanowić tylko około 2% obecnego zużycia gazu. Sugerowałoby to, że jakikolwiek negatywny wkład, jaki mogliby mieć, mógłby być ograniczony. Dodał, że przed formalną dyskusją na temat możliwości wyeliminowania tego mechanizmu będzie musiał znaleźć więcej danych.

Jeszcze drożej?

Wysokie ceny za gas w Ethereum poprowadziły wczorajszy meeting także w inne rejony… Ciekawym tematem była wprowadzona niedawno EIP wspierana przez współtwórcę sieci Ethereum Vitalika Buterina i głównego programistę Martina Swende.

Propozycja ulepszeń, zgłoszona jako EIP-2929, znacznie zwiększa koszty gazu w przypadku niektórych operacji magazynowania. Ma to jednak na celu ochronę przed potencjalnymi atakami Denial of Service. Specyfika tej zmiany oznacza, że ​​niektóre operacje mogą faktycznie stać się tańsze. Niemniej jednak Achunow był sceptyczny co do niektórych bardziej złożonych zmian i wyjątków, które pociągała za sobą ta propozycja.

Podnoszenie kosztów gazu może wydawać się w obecnej sytuacji sprzeczne z intuicją. Może to jednak pomóc deweloperom Ethereum nabrać pewności co do przyszłych podwyżek limitów gazu. Silne zagrożenie atakami DoS powstrzymywało jak dotąd bardziej zdecydowane działania w tej sprawie.

Oszczędzanie jako recepta na rozwiązanie problemu?

Kolejnym EIP, który może mieć największy wpływ na ogólne wrażenia użytkownika odnośnie opłat za gas, jest EIP-2711. Wg tej propozycji, możliwe jest opłacenie cudzej opłaty transakcyjnej na jednym koncie, utworzenie partii transakcji, które mają być zrealizowane w kolejności, w jakiej zostały założone oraz automatyczny limit czasu dla transakcji trafiających do mempool.

Ta ostatnia zmiana może również skutkować oszczędnością w opłatach za gas. Takie systemy są już wdrażane w warstwie aplikacji na platformach takich jak Uniswap, powiedział programista Micah Zoltu. Czynienie tego za pośrednictwem inteligentnych kontraktów oznacza, że ​​transakcja nadal będzie uwzględniona jako transakcja nieudana. Tymczasem, w ramach tej propozycji zostanie po prostu usunięta po jej wygaśnięciu.

Powyższe zmiany były omawiane przede wszystkim w celu włączenia ich do hard forka Berlin, który pierwotnie miał nadejść tego lata. Jednak wiele propozycji nadal wymaga przetestowania i zatwierdzenia, co sugeruje, że do hard forka jeszcze dużo czasu.

forki ethereum

Czy wysokie opłaty za gas w sieci Ethereum to problem nie do rozwiązania? Bynajmniej. Na razie jednak rynek opłat pozostaje zdany całkowicie na łaskę rosnącego popytu.

Cały meeting All Core Devs możecie obejrzeć tutaj:

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze