Grayscale kupiło 80% wszystkich litecoinów wydobytych w lutym

5 983

Wygląda na to, że „cyfrowe srebro” znalazło swoich zwolenników wśród akredytowanych i instytucjonalnych inwestorów z Grayscale.

Według danych Bybt, Grayscale Investments kupiło większość litecoinów, które zostały wydobyte w zeszłym miesiącu. Fundusz LTC Grayscale posiada obecnie ponad 1,44 miliona litecoinów (248,33 miliona dolarów), co czyni go trzecim co do wielkości holdingiem kryptograficznym firmy po Bitcoinie i Ethereum.

Litecoin bliżej instytucji

Grayscale, jako jeden z nielicznych usługodawców w USA, umożliwia akredytowanym i instytucjonalnym inwestorom uzyskanie ekspozycji na kryptowaluty. Oferuje ponad dziewięć „trustów” opartych na kryptowalutach, które są dostępne zarówno w formie subskrypcji, jak i zbywalnych udziałów na rynku OTC. I chociaż Greyscale Bitcoin Trust przyciąga największy kapitał od inwestorów, swoich zwolenników najwyraźniej przyciąga również litecoin.

W ciągu ostatnich 28 dni górnicy Litecoin wydobyli ponad 201 600 LTC. Wraz ze wzrostem podaży, klienci Grayscale zgarniali większość nowych monet. Summa summarum, w ciągu ostatnich 30 dni Grayscale’s Litecoin Trust (LTCN) nabyło 174,900 litecoinów.

Blok co 2,5 minuty

Zgodnie z LitecoinBlockHalf, pojedynczy „blok” Litecoina rozwiązany jest przez górników – lub podmioty, które wykorzystują swoje zasoby obliczeniowe do walidacji transakcji w zamian za nagrodę, w interwałach 2,5 minutowych. Górnicy, aby pokryć koszty i osiągnąć zysk, sprzedają większość tych nagród na wolnym rynku.

Aktualne dane pokazują, że górnicy zarabiają ponad 12,5 litecoina jako „nagrodę”. Takie liczby oznaczają, że na godzinę wydobywanych jest ponad 300 litecoinów, co daje z kolei 7200 litecoinów dziennie. Oznacza to, że w lutym wydobyto ponad 201 600 litecoinów w ciągu 28 dni (lub 216 000 litecoinów w ciągu 30 dni).

Biorąc pod uwagę 174 900 LTC, które trafiły do LTCN, okazuje się że fundusz kupił prawie 80% wszystkich nowych litecoinów wydobytych w ubiegłym miesiącu.

Grayscale | Ekspozycja na litecoin kosztuje niemało

Jak się to ma do powyższego niesławne „premium” Grayscale? Otóż, zgodnie z prospektem funduszu, każda akcja LTCN zawiera ekspozycję na kryptowalutę o wartości zaledwie 15,70 USD, podczas gdy sama akcja kosztuje na otwartym rynku 304,99 USD.

Jest to premia w wysokości ponad 1842,61%, którą płacą inwestorzy za uzyskanie ekspozycji na Litecoin za pośrednictwem regulowanego i bezpiecznego funduszu bez kłopotów z zarządzaniem kluczami prywatnymi. To znacznie więcej niż premia w przypadku innych produktów Grayscale.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze