GME Remittance dołącza do RippleNet | Cena XRP rośnie

Niedługo po ogłoszeniu, że GME Remittance, jeden z największych pozabankowych dostawców usług przekazów pieniężnych w Korei Południowej, dołączył do RippleNet, cena XRP przekroczyła 0,9 USD.

Zgodnie z treścią komunikatu ze strony głównej Ripple, RippleNet oferuje „połączenia z setkami instytucji finansowych na całym świecie za pośrednictwem jednego interfejsu API i sprawia, że ​​przepływ pieniędzy jest szybszy, tańszy i bardziej niezawodny”, a także wykorzystuje XRP do pozyskiwania płynności podczas transakcji transgranicznych za pośrednictwem usługi ODL (płynność na żądanie).

Korzystając z usługi, GME Remittance połączyło się z największym bankiem w Tajlandii pod względem kapitału rynkowego, Siam Commercial Bank (SCB). Dyrektor i COO firmy, Subash Chandra Poudel, powiedział:

„Wybraliśmy Ripple jako naszego partnera, ponieważ RippleNet pozwala nam na wejście do nowych krajów z nowymi partnerami w ciągu zaledwie 1-2 tygodni. To znacznie skróciło nasz czas wprowadzania na rynek i daje nam przewagę nad konkurencją.”

Pod koniec ubiegłego miesiąca Ripple weszło na rynek przekazów pieniężnych o wartości prawie 2 miliardów dolarów rocznie. To rynek między Japonią a Filipinami za pośrednictwem ODL i tokena XRP, które łączą japońskiego dostawcę przekazów pieniężnych SBI Remit z filipińską firmą zajmującą się płatnościami mobilnymi Coins.ph i kryptowalutową giełdą SBI VC Trade. Wszystko po to, aby otworzyć korytarz przekazów, który wykorzystuje płynność na żądanie między obydwoma krajami.

Średni dzienny wolumen obrotu tokenem XRP wzrósł w drugim kwartale roku, pomimo trwającego sporu prawnego pomiędzy Ripple i amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Zgodnie z danymi z raportu rynkowego XRP opublikowanego przez Ripple na początku tego miesiąca, dzienny wolumen obrotu kryptowalutą podwoił się średnio do 4,49 miliarda dolarów dziennie, w porównaniu z 2,26 miliarda dolarów odnotowanych w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze