Giełda Binance dodaje parę SHIB/DOGE. Dobrej zabawy!

5 640

Binance zdecydowała się zmierzyć ze sobą dwóch liderów rynku meme coinów.

Wojna między SHIB i DOGE

Meme coiny nadal zajmują centralne miejsce na rynku kryptowalut. Społeczność nie przestaje dyskutować na temat tego, co dzieje się wokół Dogecoina, Shiba Inu (SHIB), Floki Inu (FLOKI) i im podobnych.

Kiedy w 2020 roku stworzono Shiba Inu, token posiadał niewielki ułamek kapitalizacji rynkowej Dogecoina i niewiele osób uważało za realistyczne jest oczekiwanie, że pewnego dnia będzie to wielomiliardowy projekt, który będzie w stanie powalczyć o miejsce w pierwszej dziesiątce kryptowalut według kapitalizacji rynkowej.

Po raz kolejny okazało się, że w świecie aktywów cyfrowych wszystko jest możliwe. Mamy listopad 2021 r. – całkowita kapitalizacja rynkowa Shiba Inu wynosi ponad 40 miliardów dolarów i jest to dziewiąta co do wielkości kryptowaluta, plasująca się o jedno miejsce powyżej Dogecoina.

Oczywiście, społeczności sympatyzujące z obozem SHIB i DOGE wysuwają swoje argumenty starając się dowieść, który z powyższych projektów jest lepszy, który z nich odniesie ostateczny sukces. Pośród tego wszystkiego, wiodąca na świecie giełda kryptowalut wkłada przysłowiowy kij w mrowisko…

Binance dodaje parę handlową SHIB/DOGE

Zgodnie z zapowiedzią – od jutra (2 listopada) godz. 9:00 naszego czasu – Binance umożliwi trading na parze SHIB/DOGE.

Co interesujące, trading SHIB/DOGE pozwala spekulantom nie tylko na bezpośredni handel obiema monetami między sobą, ale może także ujawnić wartość jednej względem drugiej. Para przygotowuje grunt pod konkurencję podobną do tej, która ma miejsce między bykami BTC i ETH, aczkolwiek na zupełnie inną skalę…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze