Ethereum walczy o 2000 USD | Nowe ATH jeszcze dzisiaj?

4 517

Cena kryptowaluty ethereum cały czas walczy o trwałe przebicie psychologicznego poziomu 2000 USD za jedną monetę.

ETH jest w trakcie tworzenia swojej piątej dziennej zielonej świecy. Kurs drugiej największej kryptowaluty świata wzrósł – w ciągu ostatnich 24 godzin – o nieco ponad 4%. Wzrost w skali tygodnia przyniósł już 26% zysków, a to znacznie więcej niż w przypadku bitcoina, który w tym samym okresie czasu wzrósł „zaledwie” o 16%.

Jak widać na poniższym wykresie, cena ETH wzrosła 1915 USD do 2005 USD, po czym spadła poniżej tego poziomu. Jedna ze świec obniżyła cenę z powrotem do 50-godzinnej EMA na poziomie 1890 USD. Ruch w górę był jednak kontynuowany:

cena ethereum - wykres godzinowy
cena ethereum – wykres godzinowy; źródło: TradingView

Czy za wzrostem ceny ethereum kryją się instytucje?

Ethereum znajduje się zaledwie ułamek od rekordowego poziomu 2036 USD (coinmarketcap), który rynek wyznaczył 20 lutego. Analitycy sugerują, że do gry mogą teraz dołączyć inwestorzy instytucjonalni.

Dyrektor generalny Crypto Quant, Ki Young Ju, zauważył, że kilka dni temu z Coinbase wypłynęło 400 000 ETH. Dodał, że „instytucje mogą kupować”:

Podobnie jak w przypadku bitcoina, duże odpływy środków z giełdy są uważane za sygnał pro wzrostowy, ponieważ aktywa trafiają do zimnych portfeli lub funduszy instytucjonalnych, a nie są sprzedawane w pośpiechu.

Grayscale ujawnia, że ​​wartość zarządzanych aktywów (AUM) wynosi obecnie aż 46 miliardów dolarów. 6,1 miliarda dolarów z tej sumy ulokowane jest w ramach funduszu opartego o Ethereum, co odpowiada około 3 milionom ETH – 2,6% całej podaży.

Gas jest coraz droższy

Jednym z niefortunnych towarzyszy zbliżania się ethereum do rekordowego szczytu cenowego jest równoczesny wzrost ceny gasu.

Według danych Bitinfocharts, średnia opłata transakcyjna spadła o 67% z rekordowego poziomu 40 USD 23 lutego do 13 USD 27 marca. W tym tygodniu wzrost ceny podniósł tę średnią do blisko 22 USD:

gas cena ethereum
źródło: BitInfoCharts

Są to uśrednione ceny. Na Etherscan można zobaczyć, że opłaty za gas za wykonywanie złożonych inteligentnych operacji kontraktowych lub swapów na Uniswap sięgają nawet 78 USD.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze