Ethereum | 100 000 USD w 5 lat wg Berckmansa

Konsultant ds. inżynierii i strategii Ethereum, Ryan Berckmans, wyjaśnił wczoraj, w jaki sposób cena ETH może osiągnąć 100 000 USD w ciągu najbliższych pięciu lat.

W celu uprawdopodobnienia swoich założeń, były inżynier Augur oświadczył:

„Łączne opłaty w Ethereum musiałyby wynosić 1 mld USD dziennie, aby ETH było warte 100 000 USD z samych opłat (przy zastosowaniu stopy dyskontowej 3%). To 50-krotność dzisiejszych opłat lub 20-krotność najwyższych w historii opłat w wysokości 50 mln USD z dnia 23 lutego. Myślę, że w ciągu pięciu lat osiągniemy w tym zakresie 50x wzrost”.

Po tym kontynuował:

„ETH przy 100 000 USD to ~ 11 biliona dolarów kapitalizacji rynkowej, czyli 5,5 x Apple. Przychody Apple przekraczają już jednak 1 mld USD dziennie. Jak ethereum może być warte 5,5x Apple, skoro przynosi mniejsze dochody [niż Apple]? Dzieje się tak, ponieważ marża zysku ethereum wynosi 99% + ze względu na to, że proof of stake jest praktycznie darmowe.”

Jak bardzo PoS zmieni zasady gry?

1 marca Berckmans dokonał interesującego spostrzeżenia, że ​​„opłaty Ethereum są warte ETH na poziomie 2850 USD”. Powiedział, że powodem, dla którego cena kryptowaluty jest obecnie niższa od wartości gotówki, którą generuje jest to, że „opłaty Ethereum trafiają w całości do górników, którzy są na dobrej drodze, aby otrzymać 8% całego ETH w tym roku”.

Dodał, że EIP-1559 i Proof-of-Stake (PoS) będą w w stanie rozwiązać problem wysokich opłat transakcyjnych:

  • „EIP-1559 przekierowuje ~ 35% dochodów górników do posiadaczy ETH, spalając część opłat. Zwróć uwagę, że to przekierowanie opłaty jest bezpieczne, ponieważ Ethereum tymczasowo przepłaciło za bezpieczeństwo. W zeszłym roku zapłaciliśmy górnikom ponad 300 milionów dolarów więcej, niż gdyby działał EIP-1559”.
  • „Przejście na proof of stake przekierowuje ~ 100% dochodów górników do posiadaczy ETH. Dzieje się tak dlatego, że walidacja w PoS jest tak tania, że w rzeczywistości jest właściwie bezpłatna w porównaniu z proof of work górników. Tylko wczoraj PoS pozwoliłby posiadaczom ETH zaoszczędzić ~ 30 milionów dolarów”.
  • „EIP-1559 wystartuje najprawdopodobniej w lipcu wraz z hard forkiem „Londyn”. W przyszłym roku Ethereum przechodzi na proof of stake. Na podstawie nowego modelu konsensusu, sieć może wygenerować ponad 20 miliardów dolarów w gotówce dla posiadaczy ETH w ciągu naszego pierwszego roku działania”.

Oczywiście, jak słusznie zauważył jeden z użytkowników Twittera (@iamDCinvestor), możliwe jest, że „L2 [wartstwa druga – przyp. red.] zwiększy gęstość transakcji o ponad 50 razy i użytkownicy zapłacą na L1 50 razy więcej […]”.

Niedzielny poranek na rynku ETH/USD

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs ETH/USD znajduje się na poziomie 1722 UD (Bitstamp). Oznacza to blisko 1,4% wzrost w ciągu ostatnich 24 godzin:

ethereum 100 000 USD
wykres ETH/ USD; źródło: TradingView

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze