Ethereum 2.0 osiąga wymagane minimum depozytowe dla proof of stake


Ethereum 2.0 potrzebowało co najmniej 16 384 walidatorów, którzy zablokowali łącznie 524 288 ETH w celu uruchomienia blockchaina w konsensusie proof of stake. Dziś rano, praktycznie na godzinę przed deadlinem, ten warunek został spełniony.

Proof of stake na Ethereum | Warunki zostały spełnione

Jeszcze dziś rano pojawiły się obawy, że Ethereum 2.0 nie zdoła osiągnąć celu, którego spełnienie umożliwi zmianę konsensusu sieci już od 1 grudnia.

Aby wystartować, Ethereum 2.0 potrzebowało co najmniej 16 384 walidatorów, którzy do 24 listopada zablokowaliby na kontrakcie depozytowym łącznie 524 288 ETH.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji sytuacja przedstawiała się już następująco:

ethereum proof of stake
saldo kontraktu depozytowego Ethereum 2.0; źródło” etherscan

Rzutem na taśmę?

Jeszcze wczoraj na kontrakcie depozytowym znajdowało się „zaledwie” 50% potrzebnych środków. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin, udało się zdeponować ostatnią, wymaganą ilość w wymiarze ponad 150 000 ETH.

Ostatnie 25% ETH potrzebnej do uruchomienia kontraktu zostało natomiast zdeponowane w ciągu czterech godzin. Wczoraj o godzinie 23:45, na kontrakcie znajdowało się 385 440 ETH.

ethereum proof of stake
dzienne depozyty ethereum 2.0; źródło: Dune Analytics

Ethereum 2.0 już od 1 grudnia 2020

Społeczność kryptowalut czeka na Ethereum 2.0 od dawna. Proof of stake ma umożliwić sieci lepsze skalowanie. Ma również zapewnić szybszą obsługę większej liczby transakcji w czasie, gdy rośnie zainteresowanie aplikacjami opartymi na blockchain, w szczególności tymi związanymi ze zdecentralizowanymi finansami.

Może Cię zainteresować:

  • https://bithub.pl/wiadomosci/kalkulator-ethereum-2-0-zobacz-ile-zarobisz/
  • https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/ile-moge-zarobic-na-stakingu-eth-przypominamy-najwazniejsze-fakty-odnosnie-pos-ethereum/
  • https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/zarobki-w-ethereum-2-0-decentralizacja-totalna/

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze