Ethereum 2.0 News | „Hard fork” | Ice Age

6 044

Eth 2.0 zapowiada w tym roku swój pierwszy „hard fork”.

Zgodnie z komunikatem z 14 stycznia, zespół badawczy wspierany przez Ethereum Foundation organizuje obecnie strukturę niekompatybilnej wstecznie zmiany łańcucha Beacon zaplanowanej na połowę 2021 roku.

To nie jest hard fork w tradycyjnym rozumieniu

„Ten hard fork tak naprawdę nie jest hard forkiem w tradycyjnym sensie” – zauważył Ben Edgington, kierownik projektu Teku. Jest to raczej rozgrzewka przed shardingiem i połączeniem Eth 1.xi Beacon Chain.

„Słowo„ fork ”jest mocno nadużywane w kontekście łańcucha bloków. W rzeczywistości, po wykonaniu tej aktualizacji, nie powinno nawet dojść do forka w tym sensie, że sieć kończy się na wielu konkurujących ze sobą łańcuchach”– napisał Edgington 15 stycznia w poście na blogu Eth 2.0.

Jakie zmiany?

Aktualizacja obejmie, najprawdopodobniej, następujące zmiany w kodzie (aczkolwiek nie zostały one jeszcze w pełni uzgodnione):

  • Infrastruktura obsługi light clients za pośrednictwem sync committee. Rozwiązania tego rodzaju umożliwiają weryfikację łańcucha bez tak dużego obciążenia jak w przypadku typowego urządzenia do walidacji.
  • Nowa funkcja o nazwie balance_denominator, zmieniająca kary za aktywność wobec nieuczestniczących walidatorów. Obecna metoda kar jest wektorem odmowy dostępu do usługi (DOS), podczas gdy nowa funkcja zwiększa wydajność łańcucha, napisał Danny Ryan na GitHubie.
  • Nagrody będą naliczane na podstawie okresów wydobycia (epoch) (podobnie jak w przypadku bloku), a nie po ich zamknięciu, jak ma to miejsce obecnie.

Ice Age na Eth 2.0?

Dodatkową funkcją, która jest rozważana, jest dodanie bomby trudności, znanej również jako „Ice Age”. Bomba trudności – która uruchamia się na ustalonych wysokościach bloków – jest mechanizmem regulacji wydobycia, który został pierwotnie dodany do łańcucha bloków Eth 1.x w 2015 roku. Z czasem wydobycie staje się coraz trudniejsze, aby zmotywować deweloperów do tworzenia Eth 2.0.

Do tej pory Ice Age było odraczane trzykrotnie w przypadku blockchaina proof-of-work (PoW) Ethereum w Bizancjum (2017), Konstantynopolu (2019) i Muir Glacier (2020).

Bomba trudności jest podstawą Ethereum, ponieważ zachęca programistów do wprowadzania innowacji w warstwie podstawowej. Jednak jest mało prawdopodobne, aby została uwzględniona w Eth 2.0, ponieważ istnieje już siła ekonomiczna popychająca rozwój Beacon Chain, powiedział Coindeskowi Ryan CoinDesk w jeszcze nie opublikowanym podcaście Mapping Out Eth 2.0.

„W Beacon Chain nie ma Ice Age, ale zasadniczo ma ona funkcję wymuszającą, ponieważ obecnie w systemie jest zablokowanych 2,5 miliona ETH” – powiedział Ryan. „Nie ma możliwości, aby deweloperzy w społeczności tego rzędu wielkości pozwolili jej żyć równolegle i nie pozwalać jej na nic więcej”.

Decyzja o włączeniu lub niewłączeniu funkcji dostosowania trudności, takiej jak Ice Age do Eth 2.0 sprowadza się do tego, jak widzisz postęp łańcucha blokowego Ethereum po ukończeniu Eth 2.0 – skomentował Ryan.

„Niektórzy chcą kontynuować ulepszanie, iterację i wprowadzanie najnowszej kryptografii do warstwy 1. Jestem pewien, że debata, czy Ice Age powinna istnieć w Ethereum 2.0, będzie koncentrować się wokół niektórych z tych pomysłów w porównaniu z ciągłymi ulepszeniami”.

Eth 2.0 osiąga najwyższy poziom partycypacji w sieci

Sieć Ethereum 2.0 nadal rośnie w stałym tempie i na prawie idealnym poziomie udziału użytkowników. W sobotę 23 stycznia Eth 2.0 osiągnęła najwyższy dzienny średni udział w sieci na poziomie 99,46%. Oznacza to, że pomimo rosnącej liczby uczestników, walidatorzy Eth 2.0 są w dużej mierze zaangażowani w zabezpieczanie sieci i zdobywanie nagród.

Ekonomia Ethereum 2.0 działa na ruchomej skali nagród, która dostosowuje się dynamicznie na podstawie całkowitej liczby aktywnych walidatorów. Im większa liczba walidatorów stakujących na Eth 2.0, tym mniejsza łączna liczba nagród wydanych w sieci. (Przeczytaj więcej o polityce pieniężnej Eth 2.0 tutaj.)

Dzienna średnia nagród zdobywanych przez walidatorów spadła do najniższego poziomu od siedmiu tygodni w czwartek, 21 stycznia – 0,007235 ETH. Jednak z powodu zwyżkowej aktywności cenowej ETH na rynkach kryptowalut, wartość nagród uzyskanych w sieci wzrosła – w tym samym okresie – o 81,47%.

Dywersyfikacja depozytów użytkowników Eth 2.0

Innym użytecznym miernikiem do oceny bieżącej kondycji sieci i decentralizacji jest podział depozytów użytkowników w Eth 2.0. Według wskazań narzędzia, które wciąż jest w fazie testów beta przez Etherscan, około 50% wszystkich depozytów ETH jest dokonywanych przez giełdy kryptowalut i pule stakingowe.

Sugeruje to równą równowagę między osobami decydującymi się na staking za pomocą własnego sprzętu i oprogramowania a tymi, którzy decydują się na skorzystanie z usług zewnętrznego dostawcy, który zrobi to za nich. Zmiany w ramach udziałów w tym rynku w czasie będą wskazywały na rosnące zalety i wady, kierując użytkowników w stronę jednej metody stakingu na Eth 2.0 w porównaniu z inną.

Równomierne rozmieszczenie deponentów Eth 2.0 zdaje się być w tej chwili mocnym wskaźnikiem tego, że bez względu na to, na które z rozwiązań się zdecydujemy, będą one tak samo atrakcyjne.

Komentarze