ETH 2.0: „Super eksperymentalny” testnet i rajd na 3000 USD

15 465

Deweloperzy Ethereum uruchomili dziś coś, co jeden z nich nazwał „super eksperymentalną siecią testową Eth1-Eth2”. Testnet o nazwie Steklo ma na celu zbadanie nowego sposobu wykonywania i finalizowania transakcji.

Staking w Ethereum

Od momentu powstania sieci, mechanizm konsensusu w Ethereum – sposób, w jaki sieć weryfikuje transakcje i dodaje nowe bloki do łańcucha bloków – korzysta z rozwiązań znanych z sieci Bitcoina.

Bitcoin i Ethereum wymagają od użytkowników „wydobywania” kryptowalut, co jest równoznaczne z poświęceniem swojej mocy obliczeniowej na rozwiązywanie trudnych zagadek kryptograficznych – a następnie otrzymaniem nagrody w postaci tokenów i opłat, jeśli jako pierwsi zrobią to w sieci.

Ethereum 2.0, jak wiecie, zmienia to podejście w ramach swojej sieci. Aktualnie opracowywany, nowy blockchain oparty na mechanizmie konsensusu proof-of-stake będzie polegał na stakingu cyfrowych monet przez użytkowników Ethereum w celu weryfikacji legalności transakcji. Walidatorzy, którzy utrzymują połączenie z siecią i pomagają ją zabezpieczyć, otrzymują w nagrodę ETH. Ci, którzy próbują zaatakować sieć lub nie mogą pozostać online, mogą stracić „stakowane” monety.

Steklo

Chociaż początkową myślą twórców Ethereum było kontynuowanie dodawania uaktualnień do Ethereum 2.0, dopóki nie zastąpi on obecnej sieci Ethereum, nowe podejście „Rayonism” – jeśli zostanie zaimplementowane – utrzymałoby i połączyłoby dwa różne systemy: transakcje odbywałyby się w bieżącej sieci podczas gdy konsensus lub finalizacja tych transakcji miałaby miejsce na tym, co obecnie uważamy za Ethereum 2.0.

Ale aby przetestować tę koncepcję, deweloperzy potrzebują najpierw sieci testowej. W tym właśnie miejscu wkracza Steklo. Prace obejmowały współpracę trzech klientów Ethereum – w tym Geth, klienta oprogramowania używanego przez ponad 80% komputerów obsługujących łańcuch blokowy Ethereum, a także Besu i Nethermind. Potrzebował jednak również klientów Eth2, Teku, Prysm, Lighthouse i Nimbus.

Menedżer produktu ds. klienta Besu, Sajida Zouarhi, powiedział , że to wszystko jest częścią procesu budowania lepszej sieci: „Mamy nadzieję, że podczas Rayonism Hackathon nauczymy się, jak skalować Ethereum. Dokładniej, czego potrzebujemy, aby dostać się do Ethereum 2.0 pod względem specyfikacji, wydajności i rozwoju. Dlatego eksperymentujemy z tesnetami Merge i Sharding Eth1-Eth2, aby to rozgryźć”.

Kurs ETH/ USD kontynuuje rajd w kierunku 3000 USD

Trudno nie odnotować, że sobotni poranek obudził nas doniesieniami o kontynuacji ruchu wzrostowego na wykresie największego altcoina. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena ethereum wynosi 2842 USD i wiele wskazuje na to, że trudno będzie jej się zatrzymać. Aktualny rekord ceny – 2846 USD (CoinMarketCap) – został ustanowiony dzisiaj ok. godziny 5:44:

eth ethereum

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze