Elon Musk znów to zrobił | Marscoin rośnie o 1000%

Elon Musk niewątpliwie lubi dawać inspirujące tweety i chce skolonizować Marsa. Ostatnia akcja w wykonaniu CEO Tesli połączyła obydwa pierwiastki.

Po wczorajszym tweecie o „MarsCoin”, cena prawdziwego Marscoina wzrosła o ponad 1000%:

źródło: CoinMarketCaphttps://coinmarketcap.com/currencies/marscoin/

Tweet był częścią wątku o Dogecoin. Changpeng Zhao, szef giełdy kryptowalut Binance, zasugerował, że gdyby Musk miał uruchomić kryptowalutę, należałoby ją nazwać MarsCoin.

MarsCoin już istnieje

Okazuje się, że istnieje już Marscoin – $ MARS. To projekt, który został opracowany w 2014 roku. Po latach handlu poniżej 0,20 USD, jego cena przekroczyła w dniu wczorajszym poziom 2,50 USD i spadła z powrotem do 0,85 USD w okolicach czasu publikacji niniejszego tekstu.

Zespół stojący za Marscoin ma wspólny cel z Muskiem: sfinansowanie pierwszej ludzkiej osady na Marsie. Krótkie wyjaśnienie sugeruje, że ludzie najpierw wydobywają Marscoin tutaj, na Ziemi, a następnie, gdy zostanie opracowana stosowna technologia, „kopia łańcucha bloków może zostać przeniesiona na Marsa”.

W witrynie jest nawet zdjęcie Muska, aczkolwiek podstrona FAQ ujawnia, że ​​nie jest on w rzeczywistości powiązany z projektem.

Musk napisał na Twitterze coś podobnego o Marscoin w grudniu, ale wydaje się, że nie wpłynęło to wówczas na cenę cyfrowego aktywa, która nadal utrzymywała się na stałym poziomie około 0,17 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze