Elon Musk zabierze DOGE na Księżyc

7 122

Kurs DOGE wzrósł o ponad 18% po tym, jak Elon Musk napisał na Twitterze o domniemanym zamiarze zabrania kryptowaluty na Księżyc.

Tweet Muska wydaje się być oczywistą analogią do popularnego wśród kryptowalutowej społeczności sloganu „To the Moon”. Wykorzystuje się go w celu opisania aktywa w silnym trendzie wzrostowym, który wydaje się nigdy nie przestać rosnąć – piąć się w górę wykresu niczym w stronę wspomnianego Księżyca. Każdy członek społeczności kryptowalut ma nadzieję, że powędrują tam kiedyś ceny cyfrowych aktywów, które sam trzyma w swoim portfelu. Musk poszedł jednak o krok do przodu: chce umieścić prawdziwy Dogecoin na rzeczywistym księżycu, 384 400 km od Ziemi.

Dwa słowa o Dogecoin:

Dogecoin na Księżycu?

„SpaceX dosłownie umieści Dogecoin na dosłownym księżycu”, oświadczył Musk w tweecie. SpaceX jest jedną z firm Muska i zajmuje się budową rakiet i eksploracją kosmosu. Technicznie rzecz biorąc, takie przedsięwzięcie byłoby jak najbardziej możliwe do przeprowadzenia.

Tweet wywołał lawinę aktywności handlowej na Dogecoin, którego cena natychmiast wzrosła w ciągu kilku minut po pojawieniu się tweeta Elona Muska. Tweet pompował kurs DOGE z 0,0540 USD do 0,066 USD, za nic robiąc sobie napotkane po drodze, lokalne poziomy oporu.

doge musk
cena DOGE; źródło: TradingView

Wzrost oznaczał, że kapitalizacja Dogecoin znajduje się obecnie na poziomie ponad 8 miliardów dolarów, a wartość podaży znajdującej się w obiegu wynosi 129 miliardów. „Inwestorzy”, którzy przypadkiem przelali swoje fundusze do DOGE, osiągnęli ponad 3,434% w ciągu ostatniego roku i ponad 23% w ciągu ostatniego tygodnia.

Dla Muska tweet był jednym z wielu „happeningów” związanych z Dogecoinem, które opublikował w ciągu ostatniego roku. Kiedyś powiedział, że to „przyszła waluta Ziemi”.

Czy Musk rzeczywiście ma zamiar „dosłownie” wysłać DOGE na Księżyc? Było nie było – znów to zrobił. Prima Aprilis?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze