Elliot Wainman: „Te altcoiny są gotowe na 1000-krotne zyski”

26 637

Elliot Wainman, trader i influencer kryptowalut, wymienia grupę altcoinów, które jego zdaniem mogą przynieść 1000-krotne zyski.

Wainman mówi swoim 218 000 subskrybentom na YouTube, że nadal pozostaje optymistyczny w kontekście DeFi. Trader wierzy, że całkowita wartość zablokowanych środków (TVL) w ramach zdecentralizowanych finansów wzrośnie z 28,6 miliardów dolarów do 100 miliardów dolarów.

Lista Wainmana

Analityk uważa, że ​​aktywa DeFi o małej kapitalizacji skorzystają na wzroście TVL, w tym zdecentralizowanej giełdzie stablecoin Snowswap (SNOW), narzędziu płynności Unistake, zdecentralizowanej giełdzie PancakeSwap (SWAP) i protokole yield farmingowym Bao Finance (BAO).

Kolejną monetą na radarze Wainmana jest Bridge Mutual (BMI). To protokół, który zapewnia ubezpieczenie od awarii inteligentnych kontraktów, ataków na giełdę kryptowalut, awarii stablecoinów i innych.

Na liście Wainmana znajduje się również OptionRoom (ROOM), który jest protokołem oracle i rynkiem prognoz opartym o Polkadot (DOT).

„Masz oracle, masz rynek prognoz i Polkadot w jednym. To dużo sosu i wychodzi z bardzo małą kapitalizacją rynkową… Widać, że ich w pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa zaczyna się od tych 5 milionów dolarów. To jest FDV. To nie jest kapitalizacja rynkowa w obiegu. To wszystkie ich tokeny i cała ich wartość… Chodzi o to, że mają wiele funkcji, których wiele dużych projektów nawet nie uwzględnia […]”.

Co z Ethereum?

Jeśli chodzi o Ethereum, Wainman twierdzi, że wiodąca platforma inteligentnych kontraktów ma większy potencjał wzrostowy, nawet po niedawnym zaliczeniu nowego rekordu cenowego. Fundamenty kryptowaluty nadal prezentują się wysoce obiecująco:

Ethereum, biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje wokół NFT, DeFi… po prostu naprawdę trudno jest argumentować, że mamy do czynienia z czymś innym niż niedowartościowanie […]”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze