Dogecoin | Pompa po video na TikTok – podłączysz się?

7 294

Dogecoin odnotował gwałtowny wzrost o 26%. Cena kryptowaluty wzrosła z 0,00229 USD do 0,0029 USD, a wszystko to w ciągu 24 godzin. Dogecoin wspiął się na 33 miejsce kryptowalut o największej kapitalizacji. Wzrosła ona z 287 milionów USD do 357 milionów USD.

wykres DOGE USDT od TradingView

Już od pewnego czasu oczekiwano, że Dogecoin zaliczy wzrosty. Nie spodziewano się jednak, że będzie on tak gwałtowny. Pierwszą przesłanką rajdu w górę wykresu cenowego był 8% impuls, który nastąpił najpewniej w wyniku skoordynowanego pomp & dump na Tik Tok.

Użytkownik Tik Tok o pseudonimie „James Galante” opublikował 5 dni temu film zatytułowany „Bądźmy bogaci”. Film wyjaśnił wszystkim, jak zainwestować 25 USD w Dogecoin w chwili, gdy nie reprezentuje on dużej wartości [0,0023 USD] i poczekać, aż osiągnie 1 USD. Miało to spowodować, że inwestorzy zyskaliby 10 640 USD. Jeszcze kilka godzin temu wideo miało 57 100 polubień i prawie 4000 komentarzy.

Przy cenie 0,0023 USD za Dogecoin, zainwestowanie 25 dolarów przyniosłoby 10 869 Dogecoinów. Wszystko przy założeniu, że cena wzrośnie do 1 USD za cyfrową monetę. Oznaczałoby to wówczas wzrost o 43 378%, co przyniosłoby zysk w wysokości około 10,800 USD.

Chociaż Dogecoin został de facto stworzony dla żartu, przetrwał najgorsze. Od 2017 r. wiele kryptowalut rosło rownolegle z bull runem 2017r., nie przetrwało jednak, gdy byki w końcu odpuściły. Dogecoin nie tylko przeżył, ale także kwitnie i znajduje się w czołowej 40 kryptowalut.

Wydaje się, że to ostatnie „pump & dump” ponownie przykuwa uwagę do kryptowaluty z sympatycznym Shiba Inu w logo. Co sądzicie o całej sprawie?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze