Credible Crypto: Bitcoin pociągnie za sobą 500% wzrost ETH i XRP

Popularny trader i analityk Credible Crypto twierdzi, że ETH i XRP są – podobnie jak bitcoin – skazane na wzrosty.

W nowej serii tweetów Credible Crypto mówi, że ethereum podąża zgodnie ze ścieżką wytyczoną przez bitcoin, od kiedy cena króla kryptowalut potroiła cenę po przebiciu szczytu z 2017 roku:

„Pamiętasz ten czas, kiedy BTC przekroczyło 20 000 USD, a następnie poszybowało do 60 000 USD w ciągu kilku tygodni? Cóż, teraz ETH chce grać podążając za liderem. 3000 USD to dopiero początek”.

8000 – 10 000 USD to dla ETH absolutne minimum?

Poproszony przez obserwatora o określenie ceny docelowej ethereum, Credible Crypto spodziewa się, że druga co do wielkości kryptowaluta osiągnie „co najmniej 8 000–10 000 USD”.

Obecnie kurs Ethereum utrzymuje się nieco poniżej 3500 USD. Oznacza to, że jeżeli wizja Credible Crypto miałaby się spełnić, byłoby to równoznaczne ze wzrostem o 130–190%.

Ripple (XRP)

W przypadku XRP analityk twierdzi, że będzie podążać po podobnej linii jak ethereum.

Credible Crypto kupił XRP, gdy jego cena utrzymywała się między 90 centów a 1 dolarem. XRP kosztuje obecnie 1,45 USD. Chociaż trader sprzedał teraz część swoich zasobów, cena cyfrowego aktywa wzrosłateraz o 45–60%.

Credible Crypto twierdzi, że zwiększy swój udział w XRP, jeśli piąty co do wielkości zasób cyfrowy pod względem kapitalizacji rynkowej powtórzy swój ostatni impuls wzrostowy:

Bitcoin (BTC)

Credible Crypto wskazuje, że bitcoin napotyka silny opór na poziomie 60 000 USD i może spaść do 52 000 USD, czyli punktu, w którym mógłby otwierać nowe pozycje. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs bitcoina względem dolara utrzymywał się na poziomie nieco poniżej 56 000 USD.

wzrost eth
źródło: Credible Cryto/ Twitter

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze