Co może być głównym katalizatorem wzrostu ceny ETH w przyszłym roku?

Chciałbyś dowiedzieć się, jaki czynnik może stanowić katalizator wzrostu ETH w przyszłym roku? Posłuchaj, co w tej kwestii ma do powiedzenia Lyn Alden.

W nowym wywiadzie na kanale YouTube Investing Made Simple Alden wyjaśniła, dlaczego liczba ETH zablokowanych w smart kontrakcie Ethereum 2.0 służy jako zwyżkowy wskaźnik dla drugiego co do wielkości aktywa cyfrowego według kapitalizacji rynkowej:

„To, na co patrzę, to stakingowy smart kontrakt Ethereum. Uruchomili Beacon Chain około rok temu i realizują ten kontrakt pod kątem stakingu […]. Gdy zablokujesz na nim swoje monety, będą one znajdować się tam dopóki coś się nie zmieni lub dopóki nie nastąpi ostateczne scalenie łańcuchów (PoW + PoS – przyp. red.). Jedną z kwestii, którą śledzę, jest dość szybkie wycofywanie bitcoinów z giełd, aczkolwiek ETH znikają z giełd w nawet szybszym tempie i częściowo wpływają na ten kontrakt.

Zasadniczo mamy coraz większą, niepłynną podaż i tak długo, jak to się utrzymuje, jest to dość silny czynnik pro wzrostowy. Mam na myśli to, że w tym kontrakcie jest ponad 8 milionów ETH. Myślę, że zbliżamy się do 9 milionów.”

Dane Etherscan poświadczają, że – w chwili przygotowywania niniejszej publikacji – inwestorzy zablokowali na smart kontrakcie Beacon Chain 8 799 874 ETH o wartości blisko 36 miliardów dolarów:

ethereum 2.0
źródło: link

Ci, którzy deponują swoje ETH w ramach Beacon Chain, mogą chcieć stać się walidatorami następnej iteracji Ethereum, aczkolwiek Alden wskazała również, że po zwolnieniu blokady, rynek ETH może doświadczyć wyprzedaży:

„Myślę, że kiedy nastąpi scalenie i coiny zostaną odblokowane, może przynieść to na rynek ETH wysoką płynność. Niektóre z tych monet zdążyły odnotować całkiem spore zyski, więc część ludzi może chcieć je sprzedać […]. Jak na ironię, może to być jedno z wydarzeń z kategorii „sprzedawania wiadomości”, w którym dojdzie do kumulacji oczekiwań, która stanie się rodzajem katalizatora skutkującego tymczasowym ochłodzeniem emocji rynkowych.”

Premiera Ethereum 2.0 jest aktualnie chyba najbardziej oczekiwanym wydarzeniem w całej społeczności wiodącej sieci smart kontraktów, ponieważ ukonstytuuje przejście do model konsensusu proof-of-stake. Ma to nastapić w I lub II kwartale 2022 roku.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze