Cena ethereum jest gotowa, by eksplodować

Nicholas Merten powiedział niedawno, że cena ethereum jest gotowa, by eksplodować na wykresie. Analityk wskazał, że przyczynkiem do ewentualnych, dalszych wzrostów nie jest bynajmniej cena sama w sobie. Miałaby o tym świadczyć sytuacja wskazań dominacji rynkowej ETH…

Dominacja ethereum

Merten uważa, że ​​obecne trendy rynkowe są bardzo podobne do tych, które miały miejsce na rynku w 2017 roku. Scenariusz wyższych dołków, które do tej pory były widoczne na rynku, nadal odzwierciedlają cykl z 2015 r., kiedy Ethereum zaczęło wykazywać na rynku zwiększony wymiar dynamiki.

Utrzymywała się ona przez cały 2016 r. i aż do 2017 r., prowadząc do cyklu byków, który rozpoczął się w listopadzie 2017 r. Ethereum utrzymywało do tej pory dynamikę pomimo różnorodnej konkurencji na rynku. Nadal utrzymuje dominację rynkową w przedziale od 19% do 20%.

To pokazuje, że jest to krytyczny wskaźnik, na który musimy zwracać uwagę, ponieważ testujemy około 20% zakresu. Jedna piąta udziału w rynku idzie w kierunku Ethereum” – skomentował Merten.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, sytuacja na rynku ETH/USD przedstawia się następująco:

eth usd
kurs ETH/USD; źródło: link

ETH gotowe na wzrost

Rzut oka na dominację nadal jest dobrym sposobem oceny, jak cena monety będzie radzić sobie na rynku. Bitcoin nadal utrzymuje w nim większościowy udział i pozostaje niezagrożony jako najcenniejsze cyfrowe aktywo.

Wraz z rosnącym udziałem w kryptowalutowej grze, nie ma wątpliwości, że ETH staje się coraz cenniejszym zasobem. W pewnym momencie ethereum zdobyło aż 32% udziału w rynku. Pokazuje to, jak szybko kryptowaluta zyskuje na wartości względem innych cyfrowych monet na rynku.

Istotny jest również fakt, że ethereum jest znacznie młodszą kryptowalutą niż bitcoin. Sieć największego altcoina świętowała niedawno swoje szóste urodziny. Ethereum nadal osiąga lepsze wyniki niż bitcoin i to mimo tego, że król kryptowalut jest 2 razy starszy.

Merten odniósł się do powyższej argumentacji w następujących słowach:

„To pokazuje, że jest to naprawdę krytyczny wskaźnik, na który musimy zwracać uwagę. I to jest ogromny poziom psychologiczny, ponieważ kiedy przekroczyliśmy ten zakres, wspięliśmy się tutaj aż do 32% dominacji na rynku. Ponad 50% wzrost w odniesieniu do poprzedniego wymiaru udziału w rynku.”

„Każdy sobie”

Po zeszłotygodniowym zamknięciu, cena ethereum nadal odnotowuje tendencje wzrostowe. ETH/USD wydaje się odcinać od ceny bitcoina i kreślić własną ścieżkę aktualnych i potencjalnych wzrostów.

Ponieważ ETH nadal zdobywa coraz większą dominację na rynku, jest bardziej prawdopodobne, że BTC i ETH będą rosnąć we własnym tempie, zamiast kopiować ruchy BTC.

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze