Analityk, który przewidział cenę bitcoina w 2018 ujawnia swoją pozycję w altcoinach

12 278

Jeden z czołowych strategów kryptowalutowych, który zyskał dużą popularność w mediach społecznościowych po dokładnym określeniu dna bessy bitcoina w 2018 roku powyżej 3000 USD, ujawnił swoją główną pozycję na mało znanym altcoinie.

Analityk, znany w mediach społecznościowych jako Smart Contractor, wyznał swoim ponad 100 000 obserwujących, że dostrzega sygnały, jakoby korekta rynku osiągnęła w tym miesiącu dno. Dostrzegł również możliwość, aby kurs BTC miał poszybować do 60 000 USD.

Trader ujawnił również, że posiada dużą pozycję na skalowalnej platformie inteligentnych kontraktów TomoChain (TOMO), która według jego słów ma potencjał podwojenia wartości w stosunku do flagowej kryptowaluty. W celu przygotowania swojej prognozy, Smart Contracter wykorzystał analizę techniczną:

Cena TOMO, według danych CryptoCompare, wzrosła już o ponad 86% w ciągu ostatnich 30 dni. Pojedynczy token kosztuje teraz 2,4 USD, w porównaniu z nieco ponad 1 USD miesiąc temu. Przez większość ubiegłego roku kurs kryptowaluty znajdował się poniżej tej granicy.

Potencjał tokena FTX (FTT)

Smart Contracter zwrócił uwagę na indeks S&P 500, który, jego zdaniem, pokazuje wzrost apetytu inwestorów na ryzyko. Okres hossy na rynku akcji może również, jego zdaniem, przynieść korzyści rynkowi kryptowalut. Analityk wskazał też FTX Token (FTT) jako aktywo, któremu bacznie się przygląda, jako że jego cena może odbić się mocniej niż innych kryptowalut.

Dodał, że natywne aktywo popularnej platformy transakcyjnej instrumentów pochodnych FTX „będzie jedną z najsilniejszych i jednocześnie pierwszą, która wróci do wzrostów”. Trader spodziewa się, że cena FTT przekroczy 40 USD, aby osiągnąć nowy rekord wszech czasów, gdy rynek kryptowalut ostatecznie odżyje.

Warto zauważyć, że Smart Contracter słynie z tego, że w czerwcu 2018 r. przewidywał, że rynek bessy, podczas którego cena bitcoina spadła z ówczesnego maksimum blisko 20 000 USD, zakończy się obrotem na poziomie 3200 USD. Prognoza była bardzo bliska prawdy, ponieważ BTC osiągnął tpodobny poziom w grudniu 2018.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze