Altcoiny | 9 uśpionych gigantów wg Altcoin Daily

17 512

Aaron Arnold wymienia 9 altcoinów, które jego zdaniem są uśpionymi gigantami z potencjałem do odnotowania dużych wzrostów ceny.

W swoim najnowszym filmie, gospodarz Altcoin Daily zwraca uwagę na Theta Network (THETA), która niedawno uruchomiła swój mainnet 3.0. Theta to sieć dostarczania treści, która stara się zapewnić wyższą jakość strumieniowania poprzez decentralizację procesu.

Arnold zauważa, że sieć jest wspierana przez dużych graczy, którzy używają węzłów Theta, aby poprawić jakość przesyłania strumieniowego.

Kolejnym altcoinem w zestawieniu jest jeden z najbardziej znanych protokołów zdecentralizowanych finansów (DeFi), Uniswap (UNI). Arnold podkreśla, że Uniswap V3 przejął już 41% rynku zdecentralizowanych giełd.

W tym samym duchu analityk wypowiada się na temat konkurenta Uniswap – SushiSwap (SUSHI), który już niebawem ma pokazać światu swoją platformę tokenów niewymienialnych (NFT).

Czwartą monetą cyfrową na liście Arnolda jest konkurent Ethereum, Cardano (ADA). Cardano jest liderem pod względem średniej, dziennej aktywności deweloperskiej na GitHub w ciągu ostatnich 30 dni, co wskazuje, że zespół programistów ciężko pracuje nad ulepszeniem swojej sieci, zauważa Arnold.

Sandbox (SAND) to piąty zasób cyfrowy, o którym wspomina influencer, zauważając, że może on okazać się godnym konkurentem dla wirtualnego, zdecentralizowanego rynku Decentraland (MANA).

Następne są dwa najlepsze aktywa kryptowalutowe: Bitcoin i Ethereum. Arnold zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich 30 dni Ethereum dodało do swojej sieci pięć milionów unikalnych adresów.

„Liczby takie jak ta, takie wykresy, nie mogą być ignorowane […]. Dowód tkwi w danych. I wreszcie ceny gasu na Ethereum spadły do ​​najniższych stawek od marca 2020 r.”

Numer osiem to platforma smart kontraktów Avalanche (AVAX), która przyciągnęła do swojego blockchaina nową platformę yield-farmingową:

„Mówią, że mają przekonujące powody odnośnie tego, by wystartować na Avalanche. Zasadniczo chodzi o szybkość i niskie opłaty, wysoką przepustowość – dlatego właśnie ją wybierają”.

Arnold twierdzi, że wraz ze wzrostem popytu na Ethereum, różne projekty zaczną migrować na mniejsze blockchainy.

Listę zamyka Binance Coin (BNB).

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze