Alleluja i do przodu! 3 zdrowe tokeny, które płyną pod prąd…

Najlepsze ryby to „grube sumy”, a oznaką ich zdrowia jest to, że płyną pod prąd ;). Takimi cechami odznaczają się teraz, miedzy innymi, 3 tokeny powiązane z rynkiem NFT. Rzućmy na nie okiem.

Pomimo zmagań, przed jakimi stoi rynek kryptowalut, stosunkowo mało znane tokeny, takie jak Aavegotchi (GHST), Centric Cash (CNS) i Alien Worlds (TLM), odnotowały niemałe wzrosty.

Aavegotchi

Aavegotchi (GHST) to skoncentrowany na DeFi token niewymienialny (NFT), który działa na protokole Aave. Pozwala użytkownikom wykorzystywać awatary w grze zwane Gotchi jako zabezpieczenie, aby zdobywać nagrody w ramach stakingu.

Aavegotchi (GHST)
kurs Aavegotchi (GHST); źródło: CoinGecko

Rzut oka na twitterowy kanał Aavegotchi wskazuje, że nowa fala entuzjazmu względem GHST jest wynikiem nadchodzącej wersji DinoSwap, multi-chainowego protokołu yield farmingowego, który pomaga przyciągać i budować płynność na istniejących zautomatyzowanych animatorach rynku (AMM).

Nowy sposób uzyskiwania dodatkowego zysku w sieci Polygon (MATIC) pomógł zwiększyć płynność i wolumen obrotu, co spowodowało aprecjację ceny na rynku GHST.

Centric Cash (CNS)

Centric Cash (CNS) to kolejny token, któremu udało się odnotować wzrost na rynku dzięki udanej migracji do Binance Smart Chain (BSC).

CNS to protokół z dwoma tokenami, który oferuje nagrody w postaci stałych, godzinowych yieldów i „stabilizuje się w czasie, samoregulując podaż tokenów w celu zaspokojenia bieżących zmian popytu”.

Centric Cash (CNS)
kurs Centric Cash (CNS); źródło: CoinGecko

Migracja projektu z łańcucha bloków Tron do BSC została przeprowadzona w celu zwiększenia ekspozycji i wolumenu obrotu poprzez uzyskanie dostępu do szerszego ekosystemu użytkowników Binance.

W wyniku zwiększonej uwagi rynku i wolumenu obrotu, które CNS zdobył po migracji, jego cena wzrosła o 36% z najniższego poziomu 0,0003 USD w dniu 14 lipca do najwyższego poziomu w ciągu dnia na poziomie 0,00042 USD. Celem inwestorów okazało się zatem pozyskanie tokenów i zapewnienie płynności na uruchomienie protokołu na PancakeSwap.

Alien Worlds (TLM)

Blockchainowa platforma gier Alien Worlds (TLM) to skorelowane z DeFi środowisko NFT, w którym użytkownicy mogą zbierać i bawić się unikalnymi, cyfrowymi przedmiotami, które stymulują konkurencję ekonomiczną i współpracę między graczami.

Alien Worlds (TLM)
kurs Alien Worlds (TLM); źródło: CoinGecko

W ciągu ostatniego tygodnia, cena TLM poszybowała w górę o 307%, z 0,08 USD w dniu 9 lipca do 0,33 USD w dniu 15 lipca, przy 24-godzinnym obrocie wynoszącym 884 mln USD.

Chociaż nie było żadnego ważnego ogłoszenia dotyczącego protokołu, który można by łatwo zidentyfikować jako przyczynę zwiększenia momentum, Na Twitterze możemy przeczytać o wielu wydanych ostatnio NFT, które można zdobyć w toku rozgrywki. Pojawił się również komunikat, że już niebawem do ekosystemu Alinien Worlds dodane zostaną Planet Binance Missions.

A propos Tadeusza Rydzyka…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze