6 kryptowalut „na czerwiec” według Altcoin Daily

Gospodarz popularnego kanału YouTube pod nazwą Altcoin Daily wymienia sześć kryptowalut, których cena może, jego zdaniem, wzrosnąć w przyszłym miesiącu.

Cardano (ADA)

Aaron Arnold inicjuje swoją listę kryptowalutą Cardano (ADA), która, jak twierdzi, ma realna szansę na uzyskanie wyższej wyceny dzięki nadchodzącemu forkowi Alonzo, który ma zapewnić długo oczekiwane możliwości dla smart kontraktów.

Arnold podkreśla w tym miejscu istotność raportu CoinShares, który dowodzi, że w zeszłym tygodniu Cardano wyprzedziło Bitcoina i Ethereum w zakresie wpływów instytucjonalnych:

„Na tydzień kończący się w poniedziałek instytucje kupiły produkty ADA o wartości 10 mln USD. Dla porównania, fundusze Bitcoin odnotowały odpływ w wysokości 110,9 miliona dolarów w tym samym tygodniu. Odpływy w kontekście etheru wyniosły łącznie 12,6 miliona dolarów”.

Ethereum (ETH)

Drugim cyfrowym zasobem na liście Arnolda jest Ethereum, którego rajd, jak twierdzi influencer, będzie również napędzany aktualizacjami protokołu. Ponadto, wraz ze wzrostem zainteresowania kryptowalutą, rośnie dominacja ETH.

„Po pierwsze, dominacja Ethereum nadal rośnie. Po drugie, zainteresowanie Ethereum, weryfikowalne zainteresowanie, również rośnie. Ludzie szukają informacji na temat Ethereum, próbują się o tym dowiedzieć i świadomość zasadniczo znacznie wzrasta”.

Bitcoin (BTC)

Na trzecim miejscu na liście aktywów cyfrowych, których cena miałaby wzrosnąć w czerwcu, znalazł się bitcoin.

„Bitcoin wahał się już od jakiegoś czasu i podejrzewam, że w pewnym momencie osiągnie kolejny szczyt, zwłaszcza gdy do gry wkroczą duże pieniądze, a wybitni ludzie, tacy jak Ray Dalio, pojawią się, by okazać wsparcie.”

Polygon (MATIC)

Czwartym zasobem cyfrowym na liście Arnolda jest platforma do skalowania i rozwoju infrastruktury Ethereum Polygon (MATIC). Jako główne powody swojego byczego nastawienia, Arnold wskazuje na jakość wykonania Polygon i przyjazność dla użytkownika.

„Polygon to pierwsza dobrze zorganizowana, łatwa w użyciu platforma do skalowania Ethereum i rozwoju infrastruktury”.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszym poradniku:

Uniswap (UNI)

Piąte miejsce na liście Arnolda zajęła zdecentralizowana giełda Uniswap (UNI). Według influencera, kluczowymi cechami, które miałby przemawiać za potencjalnym wzrostem wyceny jej tokena są zwiększone wolumeny i niższe koszty transakcji.

ThorChain (RUNE)

Na szóstym miejscu wylądował ThorChain (RUNE), który według Arnolda „zakłóca centralizację kryptowalut”. RUNE charakteryzuje specyficzny projekt ekonomiczny, który utrzymuje znaczną część monety poza obiegiem:

„Relacja między walidatorami a [dostawcami płynności] oznacza, że wartość RUNE stake’owana i zabezpieczona w sieci musi być co najmniej trzykrotna niż wartość aktywów zewnętrznych utrzymywanych w pulach płynności (ponieważ każda pula wynosi 50% RUNE).”

Już w połowie ubiegłego roku Ryan Watkins argumentował, że RUNE działa jako para bazowa dla wszystkich aktywów obsługiwanych przez zdecentralizowaną sieć płynności. Ponadto RUNE służy jako zabezpieczenie w celu kontroli przepływu aktywów w pulach płynności.

Czy token zaliczy „wybuchowy” czerwiec? Zobaczymy.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze