3 altcoiny gotowe do rajdu w górę wg Tylera Swope

Kryptowalutowy trader i YouTuber Tyler Swope wymienia trzy altcoiny, które jego zdaniem mogą – w perspektywie krótkoterminowej – odnotować znaczące wzrosty wartości.

LinkPool (LPL)

W swoim nowym filmie na YouTube, Swope inicjuje listę rokujących altcoinów od dostawcy usług węzłów Chainlink (LINK) – LinkPool (LPL). Argumentuje, że jest to najbardziej ugruntowany projekt w swoim segmencie:

„LinkPool jest czołowym dostawcą usług dla węzłów ChainLink. Prowadzą najdłużej działające i profesjonalnie zarządzane węzły Chainlink, stworzyli rynki Chainlink – eksplorator węzłów i kanałów cenowych. Możesz więc postrzegać Chainlink jako Batmana a LinkPool jako Robina, którzy idą w parze i działają razem”.

Alchemist Coin (MIST)

Swope twierdzi, że kolejnym coinem, który w ciągu najbliższych kilku miesięcy może sporo namieszać na rynku może okazać się Alchemist Coin (MIST).

Projekt tokena niewymianialnego (NFT) może umożliwić wczesnym użytkownikom uzyskanie limitowanej edycji NFT pod warunkiem, że aktualna propozycja zmian zostanie zaakceptowana. Swope zauważył, że wskazane w propozycji pierwsze wersje NFT (crucibles) mogą zapewnić swoim posiadaczom znaczną wartość w przyszłości, w miarę rozwoju protokołu:

„Zaproponowano, aby crucibles v1 (pierwsza wersja) były ograniczone do tych, którzy używają terminala […], czyli użytkowników technicznych. Po uruchomieniu frontendu UI (interfejs użytkownika) ci użytkownicy otrzymają crucibles v2 (druga wersja) za pomocą tego interfejsu. Crucibles to NFT, więc posiadanie limitowanej edycji v1 może być cenną rzeczą w przyszłości”.

Pocket Network (POKT)

Trzecim altcoinem, który zwrócił uwagę influencera w kontekście potencjalnych, przyszłych wzrostów, jest interfejs programowania aplikacji (API) dla zdecentralizowanej infrastruktury Pocket Network (POKT).

Chociaż projekt nie jest jeszcze nawet włączony do Ethereum (ETH) to i tak, według Swope’a, wykorzystanie Pocket Network znacznie wzrosło od czasu jej zaprezentowania, co wskazuje na ogromny potencjał wzrostu.

„… sieć przekroczyła już miliard żądań od czasu jej uruchomienia i ma ponad 2700 węzłów. Jest używana i to bardzo intensywnie”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze