2500 USD za 1 ETH? „To zapewne kwestia tygodnia”

W sobotę (13 marca) cena Ethereum przekroczyła poziom 1940 USD po raz pierwszy od 21 lutego. Wzrost ten skłonił co najmniej dwóch analityków kryptowalut do prognozowania, że ETH osiągnie poziom 2500 USD w relatywnie krótkim okresie czasu.

Według danych TradingView, wczoraj – około 22:16, na giełdzie kryptowalut Bitstamp cena Ethereum osiągnęła swój dzienny, najwyższy poziom 1943,22 USD. To pierwszy raz w ciągu ostatnich trzech tygodni, kiedy cena ETH przekroczyła poziom 1940 USD.

eth
kurs ETH/ USD od TradingView

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji cen ETH utrzymuje się na poziomie nieco poniżej 1900 USD,co nadal równoznaczne jest z lekko ponad 14% w zrostu w ciągu ostatnich 7 dni. Jeśli chodzi o zwrot z inwestycji (ROI) YTD, kurs ETH-USD wzrósł o 159,21%.

2500 USD za 1 ETH? „To zapewne kwestia tygodnia”

Simon Dedic, który jest współzałożycielem i partnerem zarządzającym w Moonrock Capital, spółce doradczej i inwestycyjnej blockchain z siedzibą w Londynie i Hamburgu”, przedstawił następującą prognozę cenową dla Ethereum:

Inny analityk kryptowalut i influencer Carl Martin wyjaśnił później za pomocą instrumentówanalizy technicznej, dlaczego uważa, że cena Ethereum zbliża się do 2500 USD:

Jeśli chodzi o Scotta Melkera, analityka kryptowalut i tradera z Texas West Capital, twierdzi on, na podstawie własnej analizy wykresów Ethereum, że popyt na ETH jest silny.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze