Aktualizacja PoA 2.o w VeChain | Czy to rzeczywiście tak duża sprawa?

2 104

Sieć VeChain zmodernizowała swój mechanizm konsensusu z myślą o zrównoważonej, masowej adopcji. Aktualizacja PoA 2.0 ma stanowić znaczący krok w kierunku uczynienia z VeChain wyróżniającej się platformy smart kontraktów dla przedsiębiorstw, rządów i społeczności.

Wyzwaniem stojącym przed wszystkimi mechanizmami konsensusu jest zrównoważenie skalowalności, decentralizacji i bezpieczeństwa. Podczas gdy większość ludzi słyszała o Proof-of-Work (PoW) i Proof-of-Stake (PoS), VeChain korzysta z mniej znanego Proof-of-Authority (PoA). Dzięki bieżącej aktualizacji, VeChain modyfikuje istniejącą koncepcję, aby zapewnić sieci dodatkowe korzyści.

Czym jest PoA 2.0?

PoA 2.0 stanowi kulminację badań i rozwoju prowadzonych przez dr Petera Zhou. W stworzonym przez niego dokumencie czytamy, że PoA 2.0 stanowi kolejną iterację mechanizmu konsensusu PoA. Łączy w sobie typy Bizantine Fault Tolerance i Nakamoto Consensus, aby „wyeliminować słabości każdego z nich”.

Byzantine Fault Tolerance odnosi się do mechanizmu, w którym sieci rozproszone uzgadniają i egzekwują zadania w oparciu o to, jak podchodzi do tego większość węzłów. W przypadku, gdyby większość sieci miałaby złe zamiary, stawia to system w stanie podatności na różne zagrożenia.

Nakamoto Consensus to zestaw zasad, które weryfikują autentyczność blockchain. Rozwiązuje problem bizantyjskich generałów poprzez losowy wybór przywódcy/ walidatora.

Dlaczego aktializacja konsensusu VeChain jest tak istotna?

W ramach PoA, konsensus jest osiągany za pośrednictwem 101 masternodów. Każdy z nich jest sprawdzany pod kątem weryfikowalności tożsamości i posiadania 25 milionów tokenów VET na koncie.

Taka konfiguracja zapewnia szybkość i niezawodność, które są prawdopodobnie ważniejszymi atrybutami aplikacji klasy biznesowej.

„Po raz pierwszy w publicznym blockchainie, PoA 2.0 połączy główne typy konsensusu blockchain, aby osiągnąć status świętego Graala mechanizmów dla środowiska świata rzeczywistego”.

PoA ma również tę dodatkową zaletę, że jest mniej energochłonny. VeChain twierdzi, że jest to fundament, który umożliwi budowanie nowych rozwiązań opartych o zieloną energię na skalę niespotykaną wcześniej na publicznym blockchainie.

„Przewidujemy wiele nowatorskich i rewolucyjnych zastosowań i nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli podzielić się z Wami informacjami na temat kolejnych etapów rozwoju w nowych, ekscytujących obszarach.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze