650 banków w USA zaoferuje kryptowaluty swoim klientom

New York Digital Investment Group i NCR umożliwią wkrótce 650 amerykańskim bankom oferowanie zakupów kryptowalut 24 milionom klientów.

W opublikowanym dziś artykule Forbesa czytamy, że dzięki współpracy między New York Digital Investment Group (NYDIG) a korporacją NCR, 650 banków i unii kredytowych będzie w stanie zaoferować milionom swoich klientów możliwość zakupu kryptowalut i przechowywania ich w portfelach NYDIG.

Amerykańskie banki zamierzają zaoferować swoim klientom kryptowaluty

NCR z siedzibą w Atlancie i New York Digital Investment Group zamierzają zaoferować ekspozycję na kryptowaluty 24 milionom klientów 650 amerykańskich banków.

Instytucje finansowe będą mogły inwestować w kryptowaluty lub handlować nimi za pośrednictwem aplikacji mobilnej, która została specjalnie stworzona przez NCR. Wśród tych banków znajdą się także banki spółdzielcze.

Banki nie wezmą na siebie odpowiedzialności za przechowywanie aktywów kryptograficznych dla klientów, ale umożliwią to z pomocą usług powierniczych NYDIG. NYDIG zarobi na tym pobierając opłaty transakcyjne i oferując dodatkowe usługi w zakresie inwestowania.

Konkurencja dla giełd kryptowalut?

NCR podejmuje się wyżej opisanego działania, dostrzegając szansę na uzyskanie zysków z chęci banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych odnośnie ograniczenia kupowania kryptowalut przez klientów na giełdach zewnętrznych.

NCR zamierza zapewnić instytucjom finansowym możliwość kupowania BTC i innych popularnych kryptowalut, a następnie ich późniejszego wydawania, korzystając z istniejących kont bankowych, a tym samym rozpoczęcia bezpośredniej konkurencji z giełdami cyfrowymi, takimi jak Coinbase.

Szef bankowości cyfrowej NCR Douglas Brown powiedział Forbesowi, że firma mocno wierzy w pozytywną przyszłość kryptowalut i korzyści, jakie mogą one dać rynkowi.

Yan Zhao, który w zeszłym roku został dyrektorem NYDIG, stwierdził, że wielu klientów przenosi fundusze z banków na giełdy. Banki chcą powstrzymać ten proces i dołączyć do branży kryptowalut, uzyskując nowy kanał do generowania dochodu.

NCR w branży kryptowalut

NCR (National Cash Register) powstało już w 1884 r. W bieżącym roku firma nawiązała współpracę z firmą kryptowalutową Flexa i umożliwiła klientom w 600 sklepach rozpoczęcie korzystania z Bitcoin, Doge, Ether itp. do zakupu paliwa i innych towarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze