Od kwietnia sprzedający mają nowy obowiązek!

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, od 28 kwietnia 2023 r. wchodzą nowe przepisy. Mówią one o tym, że każdy sprzedający i wynajmujący nieruchomość będzie miał obowiązek dostarczenia nowemu najemcy lub właścicielowi świadectwo charakterystyki energetycznej. Kto jeszcze będzie musiał starać się o ten dokument i jak je uzyskać?

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Co to jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument mówiący o ilości energii potrzebnej do zaspokojenia na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania tego dokumentu wynika z prawa europejskiego. Świadectwo to pomaga określić przyszłemu najemcy lub właścicielowi roczne zapotrzebowanie na energię i oszacować jego koszt. Ustawę o konieczności wystawiania świadectwa charakterystyki energetycznej podpisał prezydent Andrzej Duda 18 października ubiegłego roku.

Sprzedający, wynajmując, kto jeszcze?

Dokument o zapotrzebowaniu nieruchomości na energię nie dotyczy jedynie sytuacji transakcji sprzedaży i najmu. Aktualne świadectwo muszą posiadać budynki powyżej 250 m2, które zajmują organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów oraz te powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności. Trzeci przypadek to taki, gdy inwestor kończy budowę obiektu budowlanego, z wyłączeniem obiektów mieszkaniowych poniżej 70m2. W pierwszym przypadku natomiast nabywca lub najemca może zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Koszty świadectwa i sposób uzyskania

Aby móc sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej należy wpisać się do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. (szczegóły tutaj). Dokument sporządzony przez osobę uprawnioną możemy otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej. Jego cena zależna będzie od kilku czynników i będzie wynosiła między 300 zł a 1000 zł. W przypadku transakcji sprzedaży, fakt przekazania będzie notował notariusz. W przypadku jego braku, strona sprzedająca zostanie pouczona o karze grzywny w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku.

Zobacz też: Zmiany u notariusza. Fiskus zwiększa kontrolę

Może Cię zainteresować:

Komentarze