Rząd ostatecznie eliminuje użytkowanie wieczyste w Polsce

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu. Stopniowo rząd ma zamiar ostatecznie wyeliminować użytkowanie wieczyste w Polsce.

Co oznacza użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste związane jest z nieruchomościami gruntowymi, które mieszczą się w administracyjnych granicach miast. Polega ono na tym, że grunt (który prawnie należy do miasta, województwa itp.) zostaje oddany do użytku osobie prawnej lub fizycznej. Fakt ten wpisany jest do aktu notarialnego i księgi wieczystej, a czas użytkowania to 99 lat (czasem zdarza się krótszy, jednak nie mniejszy niż 40 lat). Takie prawo jest bliskie do prawa własności, jednak nie jest już tak swobodne dla osoby użytkującej grunt.

Zobacz też: Prawo budowlane 2023. Zmiany w przepisach zapowiadają duże ułatwienia

Kogo obejmie ustawa?

Projekt ustawy skomentował wczoraj Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda:

„W Polsce jest ponad 400 tys. nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym. Ustawa jest kolejnym etapem eliminacji użytkowania wieczystego z systemu prawa. W ten sposób umożliwimy przedsiębiorcom, ale też osobom fizycznym, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które mają od wielu lat w użytkowaniu wieczystym. Wyeliminuje to obciążenia finansowe wynikające z obowiązku ponoszenia co roku opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz niepewność wynikającą z terminowego charakteru tego prawa

Jak donosi MRiT, nowelizacja będzie dotyczyła:

  • przedsiębiorców (zarówno duże firmy jak i JDG)
  • osób fizycznych
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • mieszkańców osiedli

Nie ma przymusu

Bardzo ważnym faktem jest, że ustawa nie zmusza nikogo do wykupienia gruntu, a jedynie daje taką możliwość. Oznacza to, że chcący przekształcić grunt we własnościowy, będą musieli złożyć stosowny wniosek. Nowelizacja daje gwarancję, że organ publiczny nie będzie już mógł odmówić sprzedaży gruntu. Wyjątkiem są grunty niezabudowane lub zajmowane przez rodzinne ogrody działkowe. Wówczas będzie potrzebna zgoda wojewody lub starosty. Należy zaznaczyć, że są również grunty, które wyłączone są spod roszczenia. Dotyczy to ziem Skarbu Państwa, które są niezbędne z punktu widzenia gospodarki narodowej (czyli grunty rolne, militarne, wodne czy Lasy Państwowe).

Może Cię zainteresować:

Komentarze