Nowe mieszkania są coraz mniejsze i buduje się je dłużej

Nowe mieszkania i nieruchomości, które zostały oddane do użytkowania w I kwartale 2023 r., można oszacować na łączną liczbę 27,8 tysięcy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. oddano do użytkowania 55,4 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 5,3 mln mkw. oraz liczbie izb równej 220,1 tys. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku odnotowano wzrost liczby mieszkań o 0,7 tys. (1,3%). Zmniejszyła się natomiast ich powierzchnia użytkowa – o 86,3 tys. mkw. (1,6%) i liczba izb – o 1,9 tys. (0,9%).

Boom na domy jednorodzinne

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego lokalu mieszkalnego w omawianym okresie wyniosła 95,3 mkw. (w I kwartale 2022 r. – 98,1 mkw.). Średnia powierzchnia w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 131,6 mkw., natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,1 mkw.

„W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,4% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (62,6%) i jednokondygnacyjnych (32,7%), w których znalazło się odpowiednio 36,1% i 17,1% ogółu przekazanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (4,7% nowych budynków) usytuowanych zostało 46,8% mieszkań” – napisano w opublikowanym komunikacie.

Lokale mieszkalne indywidualne posiadały przeciętnie 140,9 mkw. powierzchni, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 61,9 mkw., a mieszkania liczone łącznie z pozostałych form budownictwa (tj. spółdzielczego, komunalnego, społecznego czynszowego oraz zakładowego) – 50,8 mkw.

Budynki jednorodzinne stanowiły 97,7% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,3%) znalazło się 45,8% lokali oddanych do użytkowania we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

Wodociąg z sieci posiadało 93,8%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 76,7% mieszkań. Pozostałe lokale mieszkalne były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Gaz z sieci został podłączony do 36,5% lokali, a ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej posiadało 32,3% mieszkań. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych zostało 32,5% lokali. Pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie – z tego 40,2% wyposażonych było w kotły lub piece na paliwo gazowe, 13,6% w kotły lub piece na paliwo stałe, a 13,7% w pozostałe rodzaje ogrzewania.

Zobacz też: Gdzie w najbliższym czasie w Polsce powstanie najwięcej nieruchomości? Znamy odpowiedź!

Dłuższy czas budowy mieszkania

W I kwartale 2023 r. średni czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego – licząc od daty rozpoczęcia budowy do dnia jego oddania do użytkowania – zwiększył się o 1,6 miesiąca w stosunku do 2022 r. i wyniósł nieco ponad 44 miesiące. Co istotne, budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad dwurotnie krótszym niż budynki jednorodzinne.

W analizowanym okresie deweloperzy wybudowali 55,4% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 42,6%. W porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku udział mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych spadł o 1,1 pkt proc., a przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem wzrósł o 1,2 pkt proc.

Może Cię zainteresować:

Komentarze