NBP: coraz więcej nabywców nieruchomości ma problem ze spłatą rat

Narodowy Bank Polski przygotował opracowanie, w którym prognozuje jaki procent kredytobiorców hipotecznych może mieć problemy ze spłatą kredytów za nieruchomości.

Wiadomo już, że przy przyjęciu konserwatywnych założeń wartość symulowanych strat kredytowych w latach 2023–2024 może sięgnąć nawet 5 mld zł.

Raty wzrosły dla większości osób kupujących nieruchomości

„Na obecnym etapie na znaczeniu zyskuje ryzyko kredytowe, które może tkwić w portfelu udzielonych dotychczas kredytów (household stretch). W efekcie wzrostu stóp procentowych i kosztów utrzymania, odsetek gospodarstw domowych silnie obciążonych kosztami zadłużenia może osiągnąć 10-20 proc. wartości portfela. Dla zdecydowanej większości kredytobiorców wzrosty stóp procentowych od dnia udzielenia kredytu zwiększyły istotnie wysokość rat kredytowych w porównaniu do momentu zaciągania kredytu (i momentu badania zdolności kredytowej), co może rodzić ryzyko powstania problemów z obsługą zadłużenia, w szczególności po wygaśnięciu wprowadzonego ustawą programu wakacji kredytowych” – napisano w opublikowanym przez NBP raporcie.

Analitycy Narodowego Banku Polskiego zwracają uwagę, że ograniczeniu ryzyka sprzyjają rosnące płace i amortyzacja kredytu. „Wyniki symulacji uwzględniającej różne scenariusze zmiany dochodów od momentu udzielenia kredytu (w tym możliwość ich spadku), wskazują, że na koniec 2024 r. 10-20 proc. wartości kredytów mieszkaniowych może stanowić zobowiązanie gospodarstw domowych, dla których raty kredytowe przekraczają połowę ich dochodu (wskaźnik LSTI powyżej 50 proc.)” – czytamy w dokumencie.

Zobacz też: Robert Kiyosaki: „Szykujcie się na największy krach na rynku nieruchomości”

Straty kredytowe? Nawet 5 mld złotych!

Eksperci uważają, że mimo wzrostu obciążenia obsługą długu, skala strat kredytowych nie powinna zagrozić stabilności pojedynczych banków ani sektora bankowego. „Można spodziewać się, że udział kredytów z utratą wartości (zagrożonych), nawet w przypadku kredytów chrakteryzujących się wysokim wskaźnikiem LSTI, nie będzie się pogarszał względem obecnej sytuacji. Przyjmując konserwatywne założenia wartość symulowanych strat kredytowych w latach 2023 – 2024 wynieść może maksymalnie około 5 mld PLN, ale w większości scenariuszy będzie ponad dwukrotnie niższa. Byłby to istotny wzrost na tle historycznych strat w tym segmencie, ale ich skala pozostaje ograniczona na tle innych źródeł ryzyka w sektorze” – napisano.

Może Cię zainteresować:

Komentarze