Kara za brak świadectwa energetycznego. Wiemy, ile wynosi

Od 28 kwietnia zmieniają się przepisy i każdy sprzedający i kupujący ma obowiązek przedstawić świadectwo energetyczne lokalu. Co grozi za jego brak? Sprawdź, ile wynosi kara.

Świadectwo energetyczne

Przypomnijmy: świadectwo energetyczne jest to dokument sporządzany przez osobę uprawnioną, mówiący o tym, ile energii należy dostarczyć, aby zaspokoić potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj:

Od kwietnia sprzedający mają nowy obowiązek!

Przepisy wzięte pod lupę

Świadectwo energetyczne funkcjonuje już od 2015 roku. Należy je sporządzić dla budynku lub jego części, gdy są przedmiotem najmu lub sprzedaży. Dotychczas niewielu sprzedających zdawało sobie sprawę z tego obowiązku. W związku z tym w większości przypadków kupujący i najemcy nie otrzymywali takiego zaświadczenia. Paszport energetyczny był powszechny jedynie wśród deweloperów, ponieważ każdy budynek wybudowany po 2009 r. musiał go mieć, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

Zmiany po nowelizacji

W ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą przepisy, która sprawiła, że obowiązek będzie egzekwowany. Od 28 kwietnia ustawa wchodzi w życie. Za jej sprawą kopia świadectwa energetycznego musi być dołączona do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Tak naprawdę nowelizacja przywraca obowiązek, który istniał do 8 marca 2015 r – mówi Andrzej Falkowski, przewodniczący zespołu prawno-regulaminowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w rozmowie z portalem Business Insider. Od teraz fakt przekazania tego dokumentu odnotuje notariusz.

Kara za brak świadectwa

Za niedostarczenie paszportu energetycznego będzie grozić grzywna w wysokości 5 tys. zł orzekana na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Karze będą podlegać również osoby reprezentujące jednostkę fizyczną, czyli na przykład pośrednicy. W przypadku sprzedaży notariusz odnotuje fakt przekazania dokumentu. W przypadku nieprzekazania zaś, pouczy o jego obowiązku i o karze grzywny za jego niewykonanie. Najemcy natomiast będą mogli wezwać właściciela mieszkania do dostarczenia paszportu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Wynajmujący ma wówczas 2 miesiące na dostarczenie raportu. Niewątpliwie kara będzie przestrogą dla wielu osób, zwłaszcza sprzedających, ale czy przekona wynajmujących?

Może Cię zainteresować:

Komentarze