Jakie dokumenty są Ci potrzebne do sprzedaży mieszkania?

Sprzedaż mieszkania dla wielu wydaje się być procesem skomplikowanym i uciążliwym. Czy tak jest? Sprawdź, jakich dokumentów będzie wymagał notariusz i jak przygotować się do tej transakcji.

Księga wieczysta

Podstawowa wiedza o stanie nieruchomości, w naszym przypadku mieszkania znajduję się w księdze wieczystej. Są tam informacje o właścicielu lub właścicielach, szczegóły dotyczące samego lokalu (metraż, przynależności), historia transakcji wraz z danymi o notariuszach. W księdze znajdują się również dane na temat ewentualnej hipoteki i obciążeniach. Sprawa jest oczywiście dużo prostsza, gdy nie ma kredytu hipotecznego ani innych należności. Nie ma jednak powodu do obaw, jeśli istnieją. Wymaga to jedynie kilku dodatkowych kroków. Jeśli znasz numer księgi wieczystej mieszkania, masz możliwość wglądu przez Internet. Możesz to zrobić przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. Pamiętaj, że do transakcji potrzebujesz wypis z księgi wieczystej. Taki uzyskasz w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Sprawę można załatwić osobiście, listownie i przez Internet.

Akt notarialny

Do transakcji sprzedaży mieszkania niezbędny będzie akt notarialny w drodze kupna, darowizny lub spadku. Innymi słowy-dokument, który mówi, w jaki sposób stałeś się właścicielem lokalu. Jeżeli jesteś pierwszym właścicielem, będzie Ci potrzebna umowa deweloperska zawarta przy kupnie. Jeśli nie posiadasz dokumentu informującego o drodze nabycia, w zapisach księgi wieczystej znajdziesz informację, który notariusz poświadczał tę czynność i zawnioskować u niego o odpis aktu.

Zobacz też:

Zaświadczenie o zameldowaniu

Właściwie zaświadczenie o braku zameldowania osób w lokalu. Jeśli w mieszkaniu są zameldowane osoby, przed sprzedażą masz obowiązek wymeldować je. Tę sprawę załatwisz w Urzędzie Miasta lub elektronicznie przez stronę EPUAP. Jeśli masz pewność, że w mieszkaniu nie jest nikt zameldowany, wystarczy zawnioskować o zaświadczenie potwierdzające ten stan.

Brak zaległości

Kolejnym dokumentem jest zaświadczenie ze wspólnoty lub spółdzielni o braku zaległości z tytułu czynszu i opłat administracyjnych. W tym celu powinieneś skontaktować się z administratorem Twojego budynku. Jeśli na Twoim koncie nie widnieją żadne zaległości, dokument powinieneś uzyskać od ręki.

Świadectwo energetyczne

Obowiązek dostarczenia tego dokumentu będzie obowiązkiem od 28 kwietnia 2023r. Aby go uzyskać potrzebujesz specjalisty, który posiada specjalne uprawnienia i oszacuje zapotrzebowanie lokalu na energię. Więcej informacji o świadectwie energetycznym znajdziesz tutaj: Od kwietnia sprzedający mają nowy obowiązek

Regulacje z bankiem

Jeśli Twoje mieszkanie zostało kupione na kredyt i jesteś w trakcie spłacania lub jest obciążone w inny sposób, przed transakcją musisz ustalić z wierzycielem sposób spłaty zadłużenia. Jeśli chodzi o hipotekę, można ustalić, że całość opłaci kupujący, pomniejszając tym samym kwotę dla Ciebie. Drugim najpopularniejszym sposobem jest Twoja deklaracja spłaty po otrzymaniu środków od kupującego. Taka deklaracja jest zawierana przez notariusza w akcie, a niedotrzymanie jej grozi konsekwencjami prawnymi.

Inne dokumenty

Powyższe dokumenty są obowiązkowym minimum przy transakcji sprzedaży mieszkania. Często jednak bywa, że kupujący prosi o dodatkowe informacje. Przykładem może być stan techniczny mieszkania, informacje o remontach, plany administracji względem budynku itp. Pamiętaj, że nad każdą transakcją sprzedaży mieszkania czuwa notariusz. Do niego przede wszystkim powinieneś się zwrócić o pomoc przy jakichkolwiek wątpliwościach. To on kompletuje wszystkie dokumenty, czuwa nad poprawnością i, przede wszystkim, odpowiada za tę czynność.

Może Cię zainteresować:

Komentarze