Aż 60 proc. właścicieli nieruchomości komercyjnych przewiduje spadek przychodów do końca roku

Z najnowszego raportu 2024 Commercial Real Estate Outlook, przygotowanego przez firmę konsultingową Deloitte, wynika, że aż 60 procent właścicieli nieruchomości komercyjnych spodziewa się obniżenia swoich przychodów do końca obecnego roku.

Raport zawiera również informacje o tym, że 49 procent firm ma zamiar ograniczać wydatki w dziale zasobów ludzkich. W ramach 2024 Commercial Real Estate Outlook, ekspertów z Deloitte omówiło wiele kwestii, takich jak ograniczanie wydatków, obszar ESG (Environmental, Social, Governance), wprowadzanie nowych technologii, outsourcing usług oraz regulacje podatkowe.

Nieruchomości komercyjne czeka ciężki czas?

Jak czytamy w raporcie, oczekiwania liderów na rynku nieruchomości dotyczące wyników finansowych ponownie spadły, gdyż aż 60 procent z nich spodziewa się obniżenia przychodów do końca roku, w porównaniu do 48 procent z ubiegłego roku – zauważyli eksperci z Deloitte. Analitycy dodają, że dla większości dyrektorów finansowych priorytetem jest obecnie ograniczanie wydatków, a obszary o największym potencjale w tej kwestii to dział zasobów ludzkich (49 procent) oraz wykorzystanie przestrzeni biurowych w związku z nowymi modelami pracy (46 procent).

Raport wskazuje również, że wśród największych zagrożeń wpływających na sytuację finansową w 2024 roku wymienia się działania związane z cyberbezpieczeństwem, regulacje klimatyczne oraz sytuację makroekonomiczną, wynikającą z wysokiej inflacji i związanego z nią rosnącego kosztu kapitału. Zdaniem ekspertów, większość ankietowanych (61 procent) planuje skorzystać z outsourcingu w celu usprawnienia swoich działań za pomocą technologii i zwiększenia elastyczności i odporności organizacji.

Badanie Deloitte ujawniło jednak, że liderzy branży nieruchomości wciąż nie wykorzystują pełnego potencjału oferowanego przez rozwiązania informatyczne. Aż 61 procent badanych przyznaje, że ich firma wciąż korzysta z przestarzałych systemów teleinformatycznych – czytamy w raporcie.

Eksperci zwrócili także uwagę, że sztuczna inteligencja cieszy się dużym zainteresowaniem. Aż 72 procent respondentów deklaruje zainteresowanie inwestycjami w AI, znajdując się na etapie pilotażowym, wdrożenia lub pełnej implementacji rozwiązań wspieranych przez to rozwiązanie. Jedynie 3 procent ankietowanych nie wykazało zainteresowania tą technologią.

Z raportu Deloitte wynika również, że wiele firm z branży nieruchomości nie jest jeszcze gotowych do spełnienia przepisów dotyczących ochrony środowiska, społeczeństwa i kwestii korporacyjnych (ESG). Prawie 60 procent ankietowanych twierdzi, że brakuje im danych, procesów i narzędzi kontroli wewnętrznej, które są niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów.

Zobacz też: Czeka to nas wszystkich. Starzejemy się – jaki jest tego wpływ wpływ na obecny rynek pracy?

Kluczowe półtorej roku

Eksperci z Deloitte prognozują, że najbliższe 18 miesięcy będą kluczowe dla liderów branży nieruchomości w zakresie budowania solidnej podstawy operacyjnej na przyszłe lata. W raporcie zaznaczono również, że mimo pozytywnych inicjatyw legislacyjnych, połowa dyrektorów finansowych obawia się utraty lub ograniczenia ulg i korzyści podatkowych.

Centrum Usług Finansowych Deloitte przeprowadziło ankietę wśród 750 dyrektorów finansowych (CFO) i ich bezpośrednich podwładnych w największych firmach nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych na całym świecie. Badanie objęło spółki z branży nieruchomości zarządzające aktywami o wartości co najmniej 50 milionów dolarów.

Może Cię zainteresować:

Komentarze