MicroStrategy kupiło kolejne 205 bitcoinów za ok. 10 mln USD

3 376

W piątek (5 marca) Michael J. Saylor, współzałożyciel, prezes i dyrektor generalny notowanej na Nasdaq firmy business intelligence MicroStrategy Inc. poinformował o kolejnym zakupie BTC.

Zaledwie cztery dni temu Saylor ogłosił, że jego firma „kupiła dodatkowe ~ 328 bitcoinów za około 15,0 mln USD w gotówce po średniej cenie 45710 USD za bitcoin”.

Dziś Saylor obwieścił, że MicroStrategy zwiększyło całkowity udział bitcoinów w swoim bilansie do 91 064 BTC. Skłoniło to współzałożyciela i CEO Binance, Changpenga Zhao („CZ”), do skomentowania pozornie nienasyconego apetytu Saylora na BTC:

Anthony Pompliano (znany również jako „Pomp”), współzałożyciel firmy Morgan Creek Digital Assets zajmującej się zarządzaniem aktywami, był również pod wrażeniem ostatniego posunięcia MicroStrategy:

Według danych CryptoCompare, bitcoin kosztuje obecnie około 47 980 USD, co oznacza spadek o 3,42% w ciągu ostatnich 24 godzin, ale wzrost o 65,60% w całym okresie od początku roku.

kurs bitcoina
kurs BTC/ USD (24h) od CryptoCompare

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze