Jak nie stracić pieniędzy podczas hossy na kryptowalutach

16 281

Popularny trader i analityk kryptowalut Lark Davis twierdzi, że większość inwestorów straci pieniądze podczas obecnego cyklu byka, pomimo rosnących cen. Dlaczego?

W swoim filmie na YouTube, Davis powiedział, że 90% lub więcej inwestorów kryptowalut straci pieniądze. Jako główną przeszkodę dla większości inwestorów wskazał konieczność uświadomienia sobie pułapki, która tworzy się poprzez strach przed przegapieniem okazji inwestycyjnej (FOMO).

Davis ostrzegał przed kupowaniem w czasie wzrostów generowanych przez rynkowy szum. Poleca również unikać panicznej sprzedaży w czasie, gdy ceny spadają:

Większość inwestorów będzie kupować na szczytach, sprzedawać na dnie. Kupować na szczytach, sprzedawać na dnie… i powtarzać tę sekwencję w kółko aż do całkowitego bankructwa.

„Wyrób sobie nawyk czerpania zysków”

Davis odniósł się do badań przeprowadzonych przez Santiment, które wskazują na to, że wzrosty pozytywnych nastrojów rynkowych odpowiadały lepszemu timingowi inwestorów na sprzedaż kryptowalut zamiast kupowania ich po wyższych cenach. Zalecił również swoim widzom ignorowanie opinii ekspertów w mediach społecznościowych, szczególnie w okresach skrajnie byczych lub niedźwiedzich.

Dodał, że przed podjęciem decyzji inwestycyjnej większość traderów nie określa poziomu akceptowalnego ryzyka. Zakończył, apelując do ludzi, aby czerpali zyski z wzrostów zamiast utrzymywać pozycje zbyt długo.

„[…] jeśli nigdy nie klikniesz przycisku „sprzedaj”, nigdy tak naprawdę nie zrealizujesz zysków. […] Wyrób sobie nawyk czerpania zysków.”

„Wartość Twojego coina rośnie jak szalona jak szalone, nagle jesteś bogaty, ale Ty nie klikasz przycisku sprzedaży. Sześć miesięcy później Twój portfel spada o 90% w stosunku do początkowej inwestycji – całe bogactwo przepadło. Przydarzyło się tak już wielu osobom. Musisz czerpać zyski. Nie stań się ofiarą własnej chciwości…”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze