Galaxy Digital wprowadzi nowe fundusze oparte o Ethereum

3 035

Zgodnie z treścią dokumentów udostępnionych inwestorom, Galaxy Digital uruchomi w przyszłym miesiącu fundusze skoncentrowane na ETH. Galaxy przedstawia kryptowalutę jako aktywo podobne do „akcji technologicznych o wysokim potencjale wzrostu”.

Galaxy Digital Mike’a Novogratza zakłada, że ​​2021 będzie rokiem, w którym Ethereum stanie się inwestycyjnym „konikiem” dla instytucji.

To teza oparta o plan uruchomienia pakietu funduszy skoncentrowanych na Ethereum. Produkty zostaną oficjalnie wprowadzone na rynek w połowie lutego.

ETH dla instytucji od Galaxy Digital

Podobnie jak inne instrumenty inwestycyjne na rynku kryptowalut, fundusz Galaxy Ethereum ma na celu zapewnienie ekspozycji na ETH – natywną kryptowalutę sieci Ethereum – za pośrednictwem narzędzia skonstruowanego jako zabezpieczenie.

Wycena funduszu będzie pochodzić z indeksu Bloomberg Galaxy Ethereum, a jego aktywa będą przechowywane przez Gemini. Galaxy pobierze opłatę w wysokości 1% w przypadku inwestycji powyżej 100 000 USD i 1,25% w przypadku inwestycji poniżej tej kwoty. Minimalna wymagana inwestycja to 25 000 USD.

Oprócz funduszu Galaxy Ethereum, firma będzie oferować dwa fundusze skoncentrowane na instytucjach. W przypadku obydwu tych funduszy opłata wynosić będzie 0,75% dla aktywów klasy A i 1% dla aktywów klasy B.

Jednocześnie z CME…

Godny uwagi jest termin wprowadzenia na rynek. 8 lutego, ze swoim produktem opartym o ETH ma wejść na rynek CME Group. Fundusze Galaxy i nadchodzący produkt futures CME podkreślają rosnącą symbiozę ethereum i interesów inwestorów instytucjonalnych.

Zdaniem Galaxy, ETH oferuje możliwość inwestycji o wysokim potencjale wzrostu:

„Uważamy, że ETH jest aktywem o ogromnym potencjale wzrostu; inwestowanie w ETH jest podobne do inwestowania w koszyk akcji technologicznych na wczesnym etapie rozwoju, które zapewniają inwestorom ekspozycję na eksplozję inteligentnych kontraktów nowej generacji i zdecentralizowanych aplikacji”.

W swojej ofercie, Galaxy zwraca też uwagę na rynek zdecentralizowanych finansów (DeFi):

„Sześć aplikacji w obszarze zdecentralizowanych finansów jest obecnie wartych ponad 1 miliard dolarów i generuje do 100 milionów dolarów przychodów rocznie”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze