CoinShares uruchamia ETP fizycznie wspierany bitcoinem

2 105

CoinShares wprowadza na rynek nowy produkt giełdowy (ETP), fizycznie wspierany bitcoinem.

Produkt, nazwany CoinShares Physical Bitcoin (BITC), będzie od dziś notowany na głównej szwajcarskiej giełdzie SIX. Każda jednostka BITC będzie zabezpieczona 0,001 bitcoina.

ETP są przedmiotem obrotu i rozliczenia, tak samo jak akcje. Są to inwestycje pasywne, których celem jest odzwierciedlenie wyników aktywów bazowych. Ponieważ produkt BITC CoinShares jest zabezpieczony fizycznie, będzie bezpośrednio utrzymywał aktywa bazowe w celu zabezpieczenia powstałych zobowiązań.

BITC a kwestia zabezpieczenia

Istniejące produkty firmy Bitcoin mają strukturę syntetyczną. „Oznacza to, że nie są w 100% wspierane fizycznie” – powiedział szef produktu CoinShares, Townsend Lansing. „Posiadają co najmniej 75% ekspozycji na fizyczne bitcoiny, a pozostałe 25% można wykorzystać do zdobycia kontraktów terminowych na bitcoiny lub gotówki w celu zapewnienia płynności”. Z drugiej strony BITC „zawsze będzie w 100% fizyczny” .

Według Lansinga, ETP z fizycznym zabezpieczeniem minimalizuje ryzyko kredytowe. W przypadku syntetycznej ETP „zawsze istnieje jakiś element ryzyka kredytowego, ponieważ faktycznie masz zobowiązania finansowe”.

Rzeczywiście, kontrahentem CoinShares dla istniejących platform ETP z bitcoinem jest GABI Trading, a zatem jest narażony na ryzyko kredytowe. „Każda okoliczność, w której GABI Trading nie posiada wystarczającego kapitału lub w inny sposób nie jest w stanie spłacić Emitenta, może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta i jego sytuację finansową, a następnie jego zdolność do spłaty zobowiązań wynikających z Certyfikatów” stwierdza CoinShares na swojej stronie internetowej.

Kto będzie przechowywał bitcoiny?

Jeśli chodzi o BITC, fizycznie bitcoiny będzie przechowywał dedykowany podmiot CoinShares. Tym podmiotem jest Komainu – wspólne przedsięwzięcie CoinShares, Ledger i Nomura.

BITC będzie miał również niższy wskaźnik kosztów na poziomie 0,98% w porównaniu do istniejących platform bitcoin ETP CoinShares, które pobierają 2%. Wspomniane opłaty za istniejące produkty nie zostaną teraz zmniejszone, biorąc pod uwagę ograniczenia prawne. „Kiedy po raz pierwszy uruchomiliśmy Bitcoin ETP, istniał naprawdę jedyny sposób na zrobienie Bitcoin ETP […]. Teraz będziemy uruchamiać obydwa zestawy produktów jednocześnie, a inwestorzy będą mogli wybrać to, czego naprawdę chcą”.

Czym zajmuje się CoinShares?

CoinShares to firma z siedzibą w Europie, która zarządza obecnie aktywami o wartości około 3,5 miliarda USD. Z drugiej strony, jej rywal Grayscale z siedzibą w USA, zarządza aktywami na poziomie ponad 27 miliardów dolarów. Na pytanie, dlaczego produkty inwestycyjne bitcoin są mniej popularne w Europie, Lansing odpowiedział, że Stany Zjednoczone i tak są znacznie większym rynkiem, „więc można by zobaczyć, że produkt amerykański z definicji jest większy niż jego europejski odpowiednik”.

„Spędziłem lata, zajmując się produktami towarowymi i pracując dla firmy, która najdłużej miała w ofercie największe produkty ze złota, złote ETP na rynku europejskim, i były one cztery lub pięć razy mniejsze niż ich odpowiedniki w USA. Warto to sobie uświadomić” – powiedział Lansing. „Stany Zjednoczone to jeden, jednolity rynek finansowy, jeden z największych, jeśli nie największy na świecie pod względem stopnia zaawansowania i dostępności”.

Niemniej jednak liczba dostawców ETP w Europie rośnie. W zeszłym tygodniu niemiecka grupa ETC również wystawiła fizycznie zabezpieczony bitcoin ETP na SIX. Szwajcarska giełda zapewnia teraz łącznie 35 produktów ETP. opartych o aktywa cyfrowe.

Komentarze