Ceny wynajmu mieszkań maleją

1 745

Z najnowszego raportu serwisów branżowych wynika, że latem br. mieliśmy do czynienia ze znaczącą obniżką cen wynajmu mieszkań.

We Wrocławiu za wynajem mieszkania w sierpniu br. płaciło się średnio 2250 złotych za miesiąc, a w Lublinie 2020 złotych. Najmniej różnic w cenach najmu w porównaniu z poprzednimi miesiącami (ok. -0,1%) widać było w Warszawie, gdzie za miesięczny wynajem lokum oczekiwano średnio 3676 złotych. O ok. 1% drożej płaciło się miesięcznie za mieszkanie w Poznaniu (1788 złotych) i Bydgoszczy (1614 złotych), a o 0,3% więcej w Szczecinie (2062 złotych).

Najwięcej przecen w sierpniu dotyczyło mieszkań o powierzchni do 38 mkw. I tak, wynajem mieszkania w Lublinie było tańsze w porównaniu z lipcem br. o ok. 5,9% (1359 złotych), a w Katowicach o 3,6% (1228 zł/m-c). Zdrożały za to koszty wynajmu kawalerek w Poznaniu (+3,44%, 1386 złotych). W Warszawie w sierpniu za mieszkanie o takim metrażu oczekiwano 2082 złotych (+0,9%), w Gdańsku 1757 złotych (+1,3%), a we Wrocławiu 1642 złotych (+1,1%).

Popyt na małe i duże mieszkania na wynajem

Za wynajem mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. w sierpniu br. w Lublinie wynajmujący żądali 1866 złotych (-2,7%, a w Szczecinie 2000 złotych (+4,7%), a więc kwoty identycznej co w Krakowie (również 2000 złotych). Z kolei duże mieszkania, o powierzchni od 60 do 90 mkw., były wynajmowane w Katowicach za kwotę 2500 złotych (+4,6%), a w Łodzi za 2484 złotych miesięcznie (+4,5%). Warszawskie mieszkania o takim metrażu wynajmowano za 4192 złote miesięcznie, we Wrocławiu za 2896 złotych, a w Krakowie za 2894 złote (wzrost o ok. 0,2%). Drugim najdroższym miastem w Polsce pod względem cen wynajmu okazał się Gdańsk – w sierpniu duże mieszkania na wynajem wyceniano tam średnio na 3167 złotych, o 0,8% więcej niż w lipcu.

Największą obniżkę cen wynajmu w sierpniu br. można było zaobserwować w przypadku warszawskich mieszkań o powierzchni powyżej 90 mkw. Metraże poddane analizie (0-38 mkw., 38-60 mkw. i 60-90 mkw.) były w sierpniu wyceniane średnio od 2,1 do 6,9% niżej niż przed rokiem. W Bydgoszczy kwota wynajmu uległa obniżce o 14,1%, a w Poznaniu, Lublinie i Gdańsku o 10%.

Cena wynajmu mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. najbardziej spadła w Bydgoszczy (-9,1%, 2123 zł/m-c) i Poznaniu (-8,3%, 2338 zł/m-c). Z kolei lokale o powierzchni od 38 do 60 mkw. odnotowały spadek cen wynajmu o 7,2% r/r i średnio (1866 zł/m-c) oraz w Warszawie (-6,9%, 2733 zł/m-c). Największe obniżki cen wynajmu kawalerek do 38 mkw. można było zaobserwować w Krakowie (-6,7%, 1551 zł/m-c) i Gdańsku (-6,6%, 1757 zł/m-c). W Łodzi ceny wynajmu kawalerek wzrosły o 4,8% (1212 zł/m-c), a mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. o 6,2% (2484 zł/m-c). Z kolei w Szczecinie za mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. oczekiwano miesięcznej opłaty w wysokości 1972 zł (+5,5%).

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze