BigShortBets | Dziś kończy się presale tokenów $BigSB

8 946

Dzisiaj, 31.05.2021 r., kończy się międzynarodowa przedsprzedaż tokenów $BigSB projektu BigShortBets.com. Czym jest projekt, którego ideę stworzył „król polskich spekulantów” Rafał Zaorski? Are you in?

Idea BigShortBets

Projekt BigShortBets kładzie duży nacisk na kwestię wolności, dzięki której każdy człowiek może decydować o własności „w sposób nieskrępowany” i dowolny.

Zdaniem twórców BSB, przypadek GameStop pokazał, jak bardzo prawo do decydowania o swojej własności jest obecnie naruszane:

„Okazało się, że prywatni inwestorzy korzystających z podstawowego prawa do opinii i podejmowania zgodnych z nimi działań na rynku są ograniczani, krępuje się im wspomnianą wolność słowa i demonizuje się ich w pełni legalne działania. W przypadkach przytoczonych powyżej to fundusz działał na szkodę małych inwestorów, manipulując akcjami spółki GameStop (i bynajmniej nie była to pierwsza taka manipulacja). Wobec takich “zagrywek”, mali inwestorzy nie mają wielkich szans w starciu z bogatymi wielorybami z Wallstreet, zwłaszcza wtedy, gdy organy powołane do ochrony słabszych w rzeczywistości sprzyjają silniejszym, dając ich ogromnym kapitałom przewagę.”

BigShortBets deklaruje, że to właśnie stanowiło bezpośrednią przesłankę do realizacji idei „zbudowania zdecentralizowanego i zaszyfrowanego narzędzia, w którym prywatność użytkowników będzie chroniona w imię wartości, przynależnych nam naturalnie, które wszyscy posiadamy, i które uważamy za największe dobro.”

Jak to będzie działać?

Kolejna runda sprzedaży tokenów rozpocznie się 15.06 i potrwa miesiąc. W tym samym czasie rozpocznie się międzynarodowa kampania marketingowa.

Token $BigSB

Na oficjalnej stronie projektu czytamy, że token $BigSB jest przeznaczony do wykorzystania jako narzędzie dostępu do platformy społecznościowej dla inwestorów. To jednak nie wszystko. Zgodnie z duchem decentralizacji, jest również odzwierciedleniem głosów inwestorskich oraz cyfrową walutą, dzięki której będzie można uzyskać dostęp do wszelkich informacji rynkowych.

BigShortBets pobiera 1,5% opłaty od każdej transakcji. 0,5% wartości opłaty jest automatycznie spalana, przez co liczba tokenów w obiegu zostaje sukcesywnie zmniejszana.

Jeżeli chcesz wykorzystać token BSB w inny sposób, możesz zdecydować się na staking. W tym celu projekt wykorzystuje mechanizm RFI. Staking wpływa na odcięcie podaży tokenów i stanowi zachętę do tego, aby token był hodlowany.

Narzędzie BigShortBets

BigShortBets przygotowuje również narzędzie społecznościowe, w ramach którego użytkownicy projektu zyskają dostęp do istotnych, często poufnych informacji rynkowych czy „przecieków”. Im więcej tokenów w portfelu członka społeczności BSB, tym większa jakość i dostępność do informacji.

Tworzymy narzędzie społecznościowe, które zapewni szyfrowaną komunikację pomiędzy inwestorami. Logowanie będzie się odbywać za pomocą portfela krypto (np. Metamask). Poziom bezpieczeństwa aplikacji będzie porównywalny do sieci Tor.

Umożliwimy bezpieczne przeprowadzanie akcji spekulacyjnych podobnych do GameStop oraz swobodną wymianę informacji w ramach idei wolności słowa i opinii.

Wiarygodność informacji i jej źródeł zostanie zapewniona poprzez system reputacji opartej na tokenie BigSB oraz rankingu ocen społeczności.

Narzędzie będzie dostępne w wersji www, mobile (Android, iOS), aplikacja desktop oraz Tor.

  • wersja mobile
  • wersja desktop
  • wersja Tor

Zgodnie z obietnicą, przed zakończeniem obecnej przedsprzedaży, został wypuszczony “proof of concept” w postaci wersji SANDBOX aplikacji do przetestowania dla inwestorów i społeczności. Szczegółowe informacje odnośnie logowania do aplikacji testowej, funkcji oraz poprawek są dostępne na stronie BigShortBets.com w zakładce “Narzędzie”.

Sposób i warunku uczestnictwa w przedsprzedaży

Przedsprzedaż realizowana jest w cenie 0,95$ za token.
Wartość zakupionych tokenów wyliczana będzie według kursu ETH na dzień zamknięcia kontraktu (2021-05-31 23:59). Wszelkie dodatkowe, szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze