Sztuczna inteligencja wkurza nawet Papieża. Co Franciszek powiedział o AI?

Ostatnio Papież Franciszek wyraził swoje obawy dotyczące rosnącego wpływu sztucznej inteligencji na życie ludzi. W oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Watykan, Ojciec Święty podkreślił niepokojący wpływ AI na życie społeczne, politykę i gospodarkę. Przywołując także niedawno stworzone deepfake z jego udziałem, wezwał do odpowiedzialnego rozwoju technologii, aby nie prowadziła do przemocy i dyskryminacji.

Papież Franciszek i sztuczna inteligencja

„Wyjątkowe postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji wywierają coraz większy wpływ na działalność ludzką, życie osobiste i społeczne” – powiedział Franciszek.

Papież, który kiedyś wyznał, że nigdy nie używał komputera, stał się celem manipulacji. Jeden z takich wygenerowanych obrazów przedstawiał go na wybiegu w kolorowej, przezroczystej pelerynie.

Deepfake to coraz powszechniejszy rodzaj treści tworzonych za pomocą sztucznej inteligencji. Przedstawia fałszywe zdarzenia, ale odbywa się to w sposób, który może być bardzo trudny do zidentyfikowania jako sztucznie sfabrykowany.

Reagując na ten incydent, platforma AI Midjourney zakończyła swoją darmową wersję próbną, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się deepfake.

Zobacz również: Ile zarobiłbyś, gdybyś kupił Bitcoin, kiedy pierwszy raz padł w „The Simpsons”?

Rozwój AI – tak, ale odpowiedzialny

Franciszek podkreślił konieczność rozwijania AI odpowiedzialnie, strzegąc, aby nie prowadziła do przemocy i dyskryminacji, zwłaszcza wobec społeczności narażonych na marginalizację.

„Aby służyła ludzkości i ochronie naszego wspólnego domu, wymaga, by refleksja etyczna rozciągała się na sferę edukacji” – powiedział Franciszek.

Słowa Papieża są echem wypowiedzi Sekretarza Generalnego ONZ. Ten w czerwcu ostrzegał przed wykorzystaniem obrazów generowanych przez AI do podsycania nienawiści w strefach konfliktów.

„Ochrona godności osoby i troska o braterstwo skutecznie otwarte na całą ludzką rodzinę są niezbędnymi warunkami, aby rozwój technologiczny mógł przyczynić się do promowania sprawiedliwości i pokoju na świecie” – powiedział Papież Franciszek.

W obliczu rozwijającej się technologii, wezwanie Papieża do odpowiedzialności i etycznego podejścia do sztucznej inteligencji staje się ważnym głosem w debacie na temat wpływu AI na społeczeństwo. Czy ten głos zostanie wysłuchany, dowiemy się w nadchodzących latach.

Może Cię również zainteresować:

Komentarze