Spełnia się czarny scenariusz ZUS: będziemy głodować na emeryturze?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prognozuje, że Polacy, którzy w 2023 roku mają od 30 do 39 lat, mogą w przyszłości liczyć na emerytury na poziomie 18,7 proc. ostatniego wynagrodzenia.

Europejski Urząd Statystyczny podaje, że średnia liczba przepracowanych lat przez mieszkańców Unii Europejskiej wynosi 36. Najdłużej pracują Holendrzy – 42,5 roku, a najkrócej Rumuni – 31,3 laty. Polacy średnio w swoim życiu przepracowują 34,3 roku.

ZUS: „Ubóstwo dotknie większości z nas”

Z danych zawartych w opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny publikacji pt. „Jakość życia osób starszych w Polsce” wynika, że relatywne ubóstwo dochodowe dotyka 13,5% ogółu Polaków po 65. roku życia. Relatywnie wysokie dochody osiąga zaledwie 8,4% seniorów, zaś dochody 78,1% oscylują poza grupami skrajnymi.

W przypadku samotnych Polaków, którzy mają powyżej 65 lat, relatywne ubóstwo dochodowe występuje w 21,2% przypadków. Ponadto co najmniej jedną formą ubóstwa (relatywne ubóstwo dochodowe, ubóstwo braku równowagi budżetowej, ubóstwo warunków życia) dotkniętych jest 18,3% osób po 65. roku życia.

Raport „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania” opracowany przez Santander Consumer Bank zawiera dane świadczące o tym, że 62,5% Polaków nie odkłada regularnie żadnej kwoty – ani na przyszłość, ani na żaden inny cel. W grupie wiekowej od 18 do 29 lat pieniędzy nie oszczędza 81% badanych, a wśród osób po 60. roku życia 78%. Najczęściej oszczędzają ludzie od 50 do 59 roku życia – jest ich 62%. Nic więc dziwnego, że ZUS bije na alarm.

Jeśli ktoś odkłada pieniądze na swoją emeryturę, to najczęściej decyduje się na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – robi tak 38% respondentów. Co czwarty badany (26%) wynajmuje nieruchomości. Są też osoby, które korzystają z Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) – jest ich 15%. Najmniej osób decyduje się na inwestowanie w akcje spółek giełdowych (4%) i jednostki funduszy inwestycyjnych (4%).

Zobacz też: Emerytura w kryptowalutach? Tak może wyglądać przyszłość

Ile zostaje nam w portfelu?

Z danych GUS wynika, że w maju 2023 r. przeciętna płaca w Polsce wynosiła 7 430,65 zł. Ta sama instytucja podaje, że miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2022 roku wynosił 2 249,79 zł, rok wcześniej było to ok. 2 062 zł, a w 2020 r. 1 919 zł. Wyjaśnijmy w tym miejscu, że dochód rozporządzalny to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy, podatki oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Innymi słowy, Jest to ta część dochodu gospodarstwa domowego, którą może ono przeznaczyć na wydatki lub przyrost oszczędności.

Może Cię zainteresować:

Komentarze