Przełom! Parlament Europejski zatwierdził ustawę o sztucznej inteligencji

Parlament Europejski zatwierdził projekt unijnej ustawy o AI, robiąc tym samym ważny krok w kierunku tego, co może być pierwszym kompleksowym zestawem przepisów dotyczących sztucznej inteligencji w krajach zachodnich.

Ustawa nie została jednak przyjęta jednogłośnie – 499 osób głosowało za, 28 przeciw, a 93 wstrzymało się od głosu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że projekt przepisów może jednak ulec zmianie, a każdy kraj unijny musi zgodzić się na projekt ustawy, zanim stanie się on obowiązującym prawem.

Parlament Europejski a kontrowersje co do AI

Przypomnijmy, że członkowie Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie ustawy o sztucznej inteligencji w kwietniu br., po tym jak w ostatniej chwili dodano szereg poprawek dotyczących regulacji generatywnej sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych, takich jak ChatGPT. Chodzi m.in. o wymóg, by systemy AI spełniały wymogi przejrzystości, ujawniając, czy treści zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, i pomagały odróżnić głębokie fałszywe obrazy od prawdziwych.

Niektóre z opracowanych w projekcie kontrowersyjnych zasad obejmują całkowity zakaz nadzoru biometrycznego w miejscach publicznych i tak zwane systemy „punktacji społecznej”, które klasyfikują ludzi na podstawie ich zachowań społecznych, statusu społeczno-ekonomicznego i cech osobistych. Członkowie Parlamentu, którzy tworzą centroprawicową frakcję Europejskiej Partii Ludowej, argumentowali, że całkowity zakaz stosowania biometrii może utrudnić walkę z przestępczością i terroryzmem.

Przepisy stanowią również, że systemy sztucznej inteligencji, które stanowią znaczną szkodę dla zdrowia, bezpieczeństwa, praw podstawowych lub środowiska, zostaną sklasyfikowane jako „systemy wysokiego ryzyka”, wraz z wszelkimi systemami AI, które mogłyby zostać wykorzystane do wpływania na wyborców i wyniki wyborów.

– Ustawa o sztucznej inteligencji nada ton rozwojowi i zarządzaniu sztuczną inteligencją na całym świecie, zapewniając, że ta technologia, która ma radykalnie zmienić nasze społeczeństwa dzięki ogromnym korzyściom, jakie może zaoferować, ewoluuje i jest wykorzystywana zgodnie z europejskimi wartościami demokracji, praw podstawowych i praworządności – zapewnił Dragos Tudorache, współsprawozdawca.

Zobacz też: Google w tarapatach! Europejska premiera Bard odwołana!

Kraj, który idzie własną ścieżką

Jak dotąd Chiny są jedynym dużym krajem uprzemysłowionym, który uchwalił przepisy dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji. Wymagają one od firm zajmujących się AI przedłożenia rządowi ocen bezpieczeństwa przed publicznym uruchomieniem swych narzędzi. Ponadto wszelkie treści generowane przez generatywną sztuczną inteligencję muszą być zgodne z podstawowymi wartościami socjalistycznymi Chin. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować nałożenie grzywny na dostawców, zawieszenie ich usług lub wszczęcie wobec nich dochodzeń karnych.

Może Cię zainteresować:

Komentarze